NA KONTAKTONI

Nëse keni nevojë për Shërbimet tona
Na kontakltoni!

Adresa

Rr. Sejdi Kryeziu, 26, 10000 Prishtine

Telefoni

+383 38 739 739