Partnership Agreement

Resilient Community

Advocacy Training and Resource Center (ATRC) nënshkroi Marrëveshjen e Partneritetit me organizatën Community Building Mitrovica, për implementimin e projektit dy vjeçar: “Resilient and Inclusive Community Program”, i cili do udhëhiqet nga ATRC, dhe financohet nga Global Community Engagement and Resilience Fund.

Advocacy Training and Resource Center (ATRC) signed the partnership agreement with the Community Building Mitrovica, for the implementation of two years project: “Resilient and Inclusive Community Program”, which will be led by ATRC and funded by Global Community Engagement and Resilience Fund.