20 Beneficiaries Signed Grant Agreements

Labour Rights
20 korisnika potpisale su grantove za promovisanje radnih prava, prijavu kršenja i angažovanje u socijalni dijalog sa javnim vlastima na Kosovu.

20 projekata tokom narednih meseca biće uključeni u poboljšanju uslova rada za ugrožene kategorije zaposlenih, posebno u privatnom sektoru, uključujući zdravlje i bezbednost na radnom mestu za žene i muškarce, kroz promociju socijalnog dijaloga između radnika i nosilaca dužnosti.

Grantove finansijski podržava Evropska Unija u okviru projekta „Zaštita i promocija radnih prava ranjivih grupa na tržištu rada“, koji sprovodi ATRC u partnerstvu sa BIRN Kosovo. Sadržaj je odgovornost ATRC-a i BIRN-a Kosovo i ni na koji način se ne može smatrati stavom Evropske Unije.