Profil

Centar za obuku iz zastupanja i resurse (ATRC) je zasnovan na uverenju da obavesteno gradanstvo predstavlja kljuc za demokratsko drustvo, onakvo kako i Kosovo zeli da postane. Sa svojim sedistom u Pristini, ATRC pomaze nevladinim organizacijama (NVO) na Kosovu da profesionalizuju svoj rad, artikulisu svoje zahteve i vrse pritisak na vladine structure za sprovodenje promena.

 • Pomoc Kosovskim NVO da se angazuju u uspesnom zastupanju
  1. mogucnosti za zastupnicke napore( kao sto su buduci zakoni, vladini dekreti, program UN)
  2. Kosovski, ballkanski i globalnih incijativa zastupanja
  3. organizacionih struktura i odgovornosti lokalnih i medunarodnih tela
 • Jacanje saradnje medu kosovskim NVO putem davanja informacija o mogucnostima umrezavanja.
 • Ostvarivanje razmene informacija i resursa mecu NVO na Kosovu, Balkanu i Globalno.
 • Obezbedivanje informacija kosovskim NVO vezi za ljudskim i financijskim resursima koji su na raspolaganju na Kosovu i u inostranstvo.
 • ATRC ima i bibloteku publikacija o drustvenim, politickim i ekonomskim pitanjima u vezi sa Kosovom i Balkanom. Organizuje javne rasprave i zakona koji se ticu hitnih pitanja na Kosovu. Takode ima obuku za sve NVO na Kosovu.