Zaštita životne sredine i upravljanje čvrstim otpadom

18.09.2015

Projekat “Zaštita životne sredine i upravljanje čvrstim otpadom” koji finansira Evropska unija kroz program IPA prekogranične saradnje Albanija – Kosovo 2010 – 2011. Ovaj projekat se realizuje u opštini Kukes (Albanija) i opština Prizren i Suva Reka ( Kosovo).

Projekat zajednički realizuju Institut za istraživanje Urban (Albanija) i Advocaci treninzi i kadrove Center ATRC (Kosovo) poštom fokusu ovog projekta je da zaštiti životne sredine i da doprinese ekonomskom razvoju kroz promovisanje integrisanog upravljanja otpadom. Obrazovanje i obuka lokalne zajednice i posebno dece o koristima reciklažu i kompostiranje će doprineti održivom razvoju i zaštiti životne sredine u skladu sa zakonima koji su na snazi i usvojenih strategija na nacionalnom i lokalnom nivou na Kosovu iu Albaniji. Ovi ciljevi su takođe podržani od strane interesnih grupa, a to je ključno žarište u procesu integracije obe zemlje u Evropskoj uniji. Ovaj projekat će doprinijeti poboljšanju naplate i upravljanja otpadom kroz podršku i stručnu pomoć lokalnim vlastima i drugim zainteresovanim stranama, čime ostvarivanju ciljeva projekta.