Program Image

UZ DEMOKRATIJU UČEŠĆE ZA KOSOVO BEZ RADIKALIZACIJE

31.05.2018

U sklopu projekta pod nazivom „Uz demokratiju učešće za Kosovo bez radikalizacije“ koji podržava GCERF, ATRC je danas sklopio sporazume sa svojim partnerskim organizacijama. Konzorcijum predvodi ATRC, a realizuje se u partnerstvu sa KIPRED-om, BIRN-om, SPRC-om, KCBS-om i D+.

Misija Konzorcijuma je da doprinese smanjenju pobuda i podsticaja za radikalizaciju, koja može da dovede do nasilnog ekstremizma.