SEE SEP

24.11.2015

Sa 25 miliona potencijalno novih građana EU u Jugoistočnoj Evropi, koji su svi potrošači energije, energija je jedno od najsloženijih pitanja sa kojima se region suočava. Ima uzajamno vezane i dosežuće uticaje na više oblasti, uključujući i društvo, ekonomiju i životnu sredinu, posebno kako se Jugoistočna Evropa suočava sa neizbežnim deregulisanjem tržišta u 2015. godini u manje od idealnom okruženju upravljanja. Program South East Europe Sustainable Energy Policy (SEE SEP) osmišljen je tako da reši te izazove. Ovo je program koji obuhvata više zemalja i traje više godina, a ima 17 OGD partnera iz celog regiona (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija) i EU. Projekat finansijski podržava Evropska komisija. Doprinos SEE SEP projekta biće da se OGD i građani osnaže tako da bolje utiču na politiku i praksu u smislu pravičnije, čistije i bezbednije energetske budućnosti u JIE.

Između ostalog, glavna svrha projekta je da se stvori Model energetike 2050 za svaku zemlju odvojeno, koji će pomoći vladama da izrade dugoročne razvojne strategije i planove na osnovu osmišljenih scenarija modela. Model energetike 2050 za Jugoistočnu Evropu zasnovan je na projektu koji je izradilo Ministarstvo UK za energetiku i klimatske promene, a koji trenutno koristi veliki broj zemalja.

Model kalkulator: https://www.see2050energymodel.net/