Program Image

Pravda i građani

18.11.2015

Javna edukacija i kampanja za zastupanje. Pravda i Građanije promoviše edukaciju o pravosudnom sistemu i direktno zalaganje za reforme na nacionalnom niovu preko partnera za realizaciju odnosno Centra za obuke i izvore zastupanja.

Aktivnosti uključuju radionice za javnu edukaciju širom kosovskih opština, radionice za edukaciju građana na temu zalaganje za reforme na Kosovu, sastanke sa stručnjacima u cilju pružanja pomoći u identifikaciji potreba za reformu pravosudnog sistema i direktno zastupanje za reformu javne politike u širokom spektru pitanja kao što su:

  • Poboljšanje disciplinskih mehanizama za žalbe koje koriste institucije pravosudnog sistema kao što su: Inspektorat Policije Kosova, Sudski savet Kosova, Tužilački savet Kosova i Advokatska komora Kosova.
  • Objavlivanje imena sudija i tužilaca za koje je utvrđeno da su delovali nezakonito.
  • Primena službene brošure Policije Kosova kojom se informišu žrtve nasilja u porodici o njihovim zakonskim pravima i javnim izvorima koji im stoje na raspolaganju.
  • Imenovanje sudija i tužilaca da deluju kao stručnjaci za nasilje u porodici.