ENV.NET URAČUNAVA EKOLOŠKI PORTFELJ ZA SB I TURSKU U POLITICI EU

29.05.2018

Sa ciljem da obezbedi organizovan odgovor građanskog društva na regionalnom nivou za opšte izazove po životnu sredinu u regionu, ENV.net je uspostavljen pre pet godina – danas sa predstavnikom iz svake zemlje u regionu, sa ambicijom da preraste u regionalnog aktera u uticajnim procesima reforme javnog sektora u sektoru životne sredine. Opšti objektivni nivo, predlog dvogodišnjeg projekta (januar 2018-januar 2020) ima za cilj da doprinese unapređenju rada na kreiranju politike zaštite životne sredine i primene iste u skladu sa standardima EU. U tom smislu, mreža se usredsređuje na davanje doprinosa kako unapređenoj i pojačanoj uzajamnoj akciji aktera (uključujući ekološke OGD, medije i kreatore politike) tako i omogućavanju više tehničkog i finansijskog okruženja u kom ti akteri funkcionišu.