ENV.NET

23.09.2015

Projekat “Razvoj ENV.net u zapadnog Balkana i Turske: davanje građanima glas da utiče na reforme procesa zaštite životne sredine za bližu integraciju u EU” počela je 1. decembra 2012. godine i traje do decembra 2016.

Sprovodi se od punto.sud (Italija), kao vodeća organizacija; Zastupanje Obuka i Resursni centar – ATRC (Kosovo) Co-Plan (Albanija), Ambasadori životne sredine za održivi razvoj – EASD (Srbija), TEMA (Turska), Evropska životne sredine biro – EEB (Belgija), 4k4k4 Balkanski mostovi Skopje (Republika Makedonija) kao partnera u implementaciji.

Svrha projekta je da se postigne veću posvećenost i kapacitet ENV.net partnera da daju gradjanima glas i reformske procese utiče javnog sektora u sektoru životne sredine kroz analizu, praćenje i zastupanje i pozdravljajući standarde životne sredine ackuis.

Strategija projekta se očekuje da konsoliduje ENV.net ulogu u negovanju dijaloga državnu građanskog društva na nacionalnom i regionalnom nivou, u analizi i praćenju u toku reforme procesa i na kraju na pružanje stvarne mogućnosti da daju građani i OCD glas u proces reforme i životne sredine u integraciji sa EU.