Program Image

OCENA IZVOZNIH TRŽIŠTA ZA PROIZVODE OD RUČNOG RADA

29.05.2018

ATRC, u partnerstvu sa Udruženjem poslovnih konsultanata „Creation“ iz Skoplja, počeo je marta 2018. god. realizaciju dvogodišnjeg zajedničkog prekograničnog projekta: „Stvaranje konkurentnosti kroz saradnju i inovaciju: Ocena izvoznih tržišta za proizvode od ručnog rada“, koji podržava komisija EU kroz: Program prekogranične saradnje između Kosova* i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije u sklopu budžeta iz IPP II 2014. i 2015. Opšti cilj je da se doprinese ekonomskom razvoju i društvenoj inkluziji u prekograničnim sredinama istočnog regiona Kosova, kao i severoistočnog i skopljanskog regiona u Makedoniji, kroz stvaranje prihoda novih i mikro preduzeća. Ovo će se postići kroz konkretan cilj povećanja konkurentnosti putem stimulisanja konkurencije i inovativnih praksi izvozno orijentisanih novih preduzeća koja se bave ručnom proizvodnjom i mikro preduzeća u prekograničnim sredinama. Posebno, prekogranično grupisanje zanatlija i mikro preduzeća biće podržano radi postizanja kooperacije za prisustvo na razvijenim izvoznim tržištima.

Platforma

craftart4you.com