ATRC POTPISAO SPORAZUM SA DOBITNICIMA IZ 7. RUNDE GRANTOVA ZA PROGRAM E4E

ATRC POTPISAO SPORAZUM SA DOBITNICIMA IZ 7. RUNDE GRANTOVA ZA PROGRAM E4E

10 Januar 2019 – ATRC je potpisao sporazme sa jedanaest (11) lokalnih nevladinih organizacija, dobitnicima grantova iz 7. runde programa „Angažovanje za jednakost“ (Engagement for Equality – E4E), koji implementira Centar za obuku i resurse u zastupanje (Advocacy Training and Resource Centre – ATRC), uz podršku Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).

Dobntova iz 7. runde su:

INSTITUT ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

Naziv projekta: Ekonomski održiva žena – nezavisna žena
Lokacija organizacije: Gračanica
Lokacija implementacije projekta: Ranilug, Novo Brdo, Kamenica
Trajanje projekta: 8 meseci
Tema 1. Žene u upravljanju i ekonomiji
Cilj projekta: Podrška, uspostavljanje i promocija funkcionalne, etnički mešovite ženske asocijacije u opštinama Novo Brdo, Ranilug i Kamenica radi izgradnje njihovih kapaciteta, podrške za unutrašnji administrativni razvoj i povezivanja žena sa većim biznisima na Kosovu, uz učestvovanje lokalne samouprave i OCD.
Fondovi projekta: 24.728,00$

 INSTITUT ZA RAZVOJNU POLITIKU

Naziv projekta: Žene menadžeri u javnom sektoru – olakšavanje transformacije iz kvantitativnog u kvalitativni pristup
Lokacija organizacije: Priština
Lokacija implementacije projekta: Priština, Novo Brdo, Kosovo Polje, Obilić, Glogovac, Vučitrn, Kamenica
Trajanje projekta: 15 meseci
Tema 1. Žene u upravljanju i ekonomiji
Cilj projekta: Doprinos većoj zastupljenosti žena u javnim institucijama preko aktivnosti koje uspostavljaju rodno uravnoteženi mentalitet u različitim grupama u društvu.
Fondovi projekta: 49.000,00 $

KOSOVSKI CENTAR ZA RODNE STUDIJE  

Naziv projekta: Jačanje jednakosti imovinskih prava žena na Kosovu
Lokacija organizacije: Priština
Lokacija implementacije projekta: Celo Kosovo
Trajanje projekta: 12 meseci
Tema 2. Osnaživanje žena kroz povećanu svest o imovinskim pravima žena
Cilj projekta: Jačanje imovinskih prava žena tako što će im se pružati više informacija o važnosti formalnih imovinskih prava, uz podizanje svesti zajednice o zakonskim pitanjima uopšte.
Fondovi projekta: 39.276,75 $

INICIJATIVA ZA PRAVDU I JEDNAKOST  

Naziv projekta: Moj rad, moja imovina
Lokacija organizacije: Priština
Lokacija implementacije projekta: Priština, Gnjilane
Trajanje projekta: 8 meseci
Tema 2. Osnaženje žena preko pojačane svesti o imovinskim pravima žena
Cilj projekta: Osnaženje mladih žena da bi mogle da zatraže ostvarenje svojih prava na finansijsko izdržavanje i prava na zajedničku bračnu imovinu na Kosovu.
Fondovi projekta: 24.836,00 $

CENTAR ZA JEDNAOST I SLOBODU

Naziv projekta: Osnaženje LGBTI osoba na Kosovu
Lokacija organizacije: Priština
Lokacija implementacije projekta: Fokusiran na Prištinu, sa pokrivanjem u sedam glavnih regiona
Trajanje projekta: 20 meseci
Tema 3. Povećana zaštita i svest o pravima ugroženog stanovništva
Cilj projekta: Promovisanje i odbrana prava LGBTI osoba preko jačanja kapaciteta za zagovaranje za LGBTI prava i podizanje svesti ključnih zainteresovanih aktera da bi pozitivno uticali na procese politika u vezi sa LGBTI osobama.
Fondovi projekta: 76.850,24 $

NASTAVA ZA KOSOVO

Naziv projekta: Izgradnja profila nastavnika, zapošljavanje i razvoj iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana (RAE)
Lokacija organizacije: Priština
Lokacija implementacije projekta: Đakovica, Mitrovica
Trajanje projekta: 20 meseci
Tema 3. Povećana zaštita i svest o pravima ugroženog stanovništva
Cilj projekta: Poboljšanje pristupa, mogućnosti i prilika i svesti u edukaciji za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana.
Fondovi projekta: 46.394,00 $

FORUM ZA INVALIDITET

Naziv projekta: Inkluzivnost – društvena vrednost
Lokacija organizacije: Priština
Lokacija implementacije projekta: Priština
Trajanje projekta: 10 meseci
Tema 4. Proširenje učešća osoba sa invaliditetom (OsI)
Cilj projekta: Obebeđivanje zakonske zaštite za lica sa invaliditetom u skladu sa njihovim ustavnim pravima
Fondovi projekta: 32.460,00 $

HANDIKOS PEĆ

Naziv projekta: Kvalitetno i inkluzivno obrazovanje za decu sa invaliditetom
Lokacija organizacije: Peć
Lokacija implementacije projekta: Peć, Dečani, Junik
Trajanje projekta: 12 meseci
Tema 4. Proširenje učešća osoba sa invaliditetom (OsI)
Cilj projekta: Povećanje broja dece sa invaliditetom u obrazovnom sistemu u opštinama Peć, Dečani i Junik preko zagovaranja, identifikovanja i svesti zajednice o važnosti inkluzije.
Fondovi projekta: 37.870,00 $

KOSOVSKA ORGANIZACIJA ZA TALENAT I EDUKACIJU – TOKA

Naziv projekta: Za omladinu, od omladine
Lokacija organizacije: Priština
Lokacija implementacije projekta: Elez Han, Kačanik, Gnjilane, Vitina
Trajanje projekta: 14 meseci
Tema 5. Proširenje učešća mladih
Cilj projekta: Osnaženje mladih koji su u riziku u opštinama Elez Han, Kačanik, Gnjilane i Vitina, preko implementacije aktivnosti koje pružaju i pozitivne alternative za omladinu, a i razvijaju otpornost i veštine radi njihovog održavanja na dugi rok.
Fondovi projekta: 24.996,00 $

FONDACIJA 17

Naziv projekta: Tačka gledišta
Lokacija organizacije: Priština
Lokacija implementacije projekta: Širom Kosova, sa fokusom na Prištini i Mitrovici
Trajanje projekta: 10 meseci
Tema 5. Proširenje učešća mladih
Cilj projekta: Omogućiti okruženje za učestvovanje sa pozitivnim alternativama koje ohrabruje i osnažuje mlade momke i devojke da se angažuju u javnom životu.
Fondovi projekta: 24.578,00 $

AKTIVNA OMLADINA ĐAKOVICE

Naziv projekta: Omladina za omladinu
Lokacija organizacije: Đakovica
Lokacija implementacije projekta: Đakovica, Orahovac, Mališevo
Trajanje projekta: 12 meseci
Tema 5. Proširenje učešća mladih
Cilj projekta: Prevencija nasilnog ekstremizma preko stvaranja oblasti za produktivnu diskusiju, zagovaranje i promovisanje učestvovanja omladine i razvijanje međusektorske saradnje u opštinama Đakovica, Orahovac i Mališevo.
Fondovi projekta: 21.200,00 $

Čestitamo svim dobitnicima i želimo da ohrabrimo ostale da nastave da se prijavljuju za grantove E4E!