ATRC JE POTPISALA UGOVORE SA KORISNICIMA PETE RUNDE GRANTOVA ZA E4E PROGRAM

20 april. 2017 – ATRC je potpisala sporazum sa jedanest (11) lokalnih nevladinih organizacija,
korisnika pete runde grantova za Program Angažovanje za Jednakost – E4E,
sproveden od strane Centar za Obuku i Resurse u Zastupanju (ATRC), podržan od Agencije Sjedinjenjih
država za međunarodni razvoj (USAID).

Korisnici granta za ovu rundu su:

Inicijativa Kosovske žene

 • Naziv projekta: Razvoj socijalnog preduzetništva iz rodne perspektive
 • Sedište organizacije: Đakovica
 • Lokacija projekta: Đakovica, Orahovac, Junik
 • Trajanje projekta : 10 meseci
 • Tema :Žene u upravljanju i privredi
 • Cilj projekta : Informisanje i obrazovanje žena o značaju statusa u socijalnom preduzetništvu i preobraćanju neformalnog poslovanja u socijalno preduzetništvo.
 • Fondovi Projekta : $ 20,628.00

Centar za Mir i Toleranciju – CMT

 • Naziv projekta:Osnaženje žena – primena rodnog budžetiranja u srpskim opštinama na Kosovu
 • Sedište organizacije : Gračanica
 • Lokacija projekta: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan, Zubin Potok, Gračanica, Ranilug, Novo Brdo, Klokot, Parteš, Štrpce
 • Trajanje projekta : 6 meseci
 • Tema : Žene u upravljanju i privredi
 • Cilj projekta : Povećanje i osnaženje privrede žena kroz sprovođenje rodnog budžetiranja u 10 ne-većinskih opština na Kosovu.
 • Fondovi Projekta : $ 21,880.10

JETA

 • Naziv projekta : Kampanja za podizanje svesti javnosti o pravu žene na imovinu i nasledstvo
 • Sedište organizacije :Dečani
 • Lokacija projekta :Dečani, Junik
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema : Snaženje žena kroz pojačanu svest o imovinskim pravima žena
 • Cilj projekta :Podizanje svesti javnosti o pravu žene na nasledstvo i imovinu, identifikacija izazova i poteškoća u realizaciji ovog prava i adresiranje u nadležnim institucijama.
 • Fondovi Projekta : $ 18,688.00

Advocacy Center for Democratic Culture – ACDC

 • Naziv projekta :Osnaženje žena u ruralnim zonama kroz obrazovanje žena o pravu na imovinu i nasledstvo
 • Sedište organizacije: Severna Mitrovica
 • Lokacija projekta : Zveçan, Zubin Potok, Leposavić
 • Trajanje projekta: 7 meseci
 • Tema: Snaženje žena kroz pojačanu svest o imovinskim pravima žena
 • Cilj projekta:Mobilizaciju zajednice u ruralnim zonama po pitanju rodne ravnopravnosti i prava žena na imovinu i nasledstvo.
 • Fondovi Projekta : $ 23,546.00

Kosovo Glocal

 • Naziv projekta : Proaktivni mediji za prava LGBTI
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Kosovo
 • Trajanje projekta : 9 meseci
 • Tema :Povišenje nivoa zaštite i svesti o pravima zajednice lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualcih osoba (LGBTI)
 • Cilj projekta : Podizanje svesti o političkoj, društvenoj i kulturološkoj realnosti LGBTI pojedinaca na Kosovu i njihovim uključenjem u kosovsko društvo.
 • Fondovi Projekta : $ 15,222.70

Klubi Dëshira

 • Naziv projekta : Povećanje učešća osoba sa intelektualnim smetnjama u zaposlenju i samozaposlenju
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Priština, Mitrovica, Đakovica, Prizren, Uroševac, Gnjilane
 • Trajanje projekta : 11 meseci
 • Tema: Proširenje učestvovanja osoba sa invaliditetom (OsI)
 • Cilj projekta: Povećanje učešća osoba sa invaliditetom (OsI) u društvu, poboljšavajući njihove sposobnosti za rad, kroz obuku, praktični rad i podršku OOS u otvaranju njihovih preduzeća.
 • Fondovi Projekta : $ 19,400.50

Handikos Mitrovica

 • Naziv projekta : Osnaženje osoba sa invaliditetom (OsI) i podizanje njihove svesti o pravu na imovinu
 • Sedište organizacije :Mitrovica
 • Lokacija projekta :Mitrovica, Srbica, Vučitrn
 • Trajanje projekta : 8 meseci
 • Tema: Proširenje učestvovanja osoba sa invaliditetom (OsI)
 • Cilj projekta: Uključenje OsI u procese zagovaranja i promovisanja prava na imovinu između OsI, u opštinama Mitrovica, Vučitrn i Srbica.
 • Fondovi Projekta : $ 17,584.80

Dokufest

 • Naziv projekta :Film i faktički mediji protiv ekstremizma
 • Sedište organizacije : Prizren
 • Lokacija projekta :Priština, Kačanik, Vitina, Gnjilane, Prizren, Suva Reka, Đakovica, Hani Elezit
 • Trajanje projekta : 11 meseci
 • Tema:Proširenje učestvovanja omladine o sprečavanje nasilnog ekstremizma
 • Cilj projekta: Podizanje svesti zajednica protiv nasilnog ekstremizma preko faktičkih medija i dokumentarnog filma.
 • Fondovi Projekta : $ 20,083.20

AVOKO

 • Naziv projekta :Postupi pametno
 • Sedište organizacije : Dragaš
 • Lokacija projekta : Dragaš
 • Trajanje projekta : 9 meseci
 • Tema: Proširenje učestvovanja omladine o sprečavanje nasilnog ekstremizma
 • Cilj projekta: Povećanje učešća mladih u doprinosu toleranciji i međukulturnoj saradnji i izbegavanju grupa/osoba koje propovedaju verski ekstremizam i odsustvo međuetničke i međuverske tolerancije.
 • Fondovi Projekta : $ 18,412.50

Internews Kosovo

 • Naziv projekta :Borba protiv nasilnog ekstremizma među kosovskom omladinom
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Kosovo
 • Trajanje projekta : 6 meseci
 • Tema:Proširenje učestvovanja omladine o sprečavanje nasilnog ekstremizma
 • Cilj projekta: Podizanje svesti kosovske omladine o nasilnom ekstremizmu u cilju sprečavanja radikalizma i regrutacije mladih u terorističke grupe.
 • Fondovi Projekta : $ 24,290.00

Građanska inicijativa Srbica – IQS

 • Naziv projekta :Povećanje učešća mladih u sprečavanju nasilnog ekstremizma
 • Sedište organizacije : Srbica
 • Lokacija projekta : Srbica
 • Trajanje projekta : 7 meseci
 • Tema:Proširenje učestvovanja omladine o sprečavanje nasilnog ekstremizma
 • Cilj projekta: Sprečavanje nasilnog verskog ekstremizma kroz uključenje mladih u obrazovne aktivnosti i podizanje svesti za širu javnost.
 • Fondovi Projekta : $ 13,500.00

Čestitamo svim dobitnicima grantova i podstičemo druge da nastave da se prijavljuju za grantove E4E-a!