ATRC JE POTPISALA UGOVORE SA KORISNICIMA DRUGE RUNDE GRANTOVA ZA E4E PROGRAM

15. februar 2016 – ATRC je potpisala ugovore sa osam (8) lokalnih nevladinih organizacija,
korisnicima druge runde grantova za Program Angažovanje za Jednakost (E4E), koji se implementira od
Centar za Obuku i Resurse u Zastupanju (ATRC) i podržan od Agencije SAD za Međunarodni Razvoj (USAID).

Korisnici granta za ovu rundu su:

Žensko Pravo

 • Naziv projekta::Povećanje učestvovanja žena na severnom Kosovu
 • Sedište organizacije: : Severna Mitrovica
 • Lokacija projekta : Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema : Žene u upravljanju i ekonomiji
 • Cilj projekta : Povećanje učešća žena na severu Kosova, odnosno u Zubinom Potoku, Zvečanu, Leposaviću i Severnoj Mitrovici

ARTPOLIS

 • Naziv projekta:Podizanje nivoa svesti zajednice u vezi sa imovinskim pravima žena uz korišćenje umetnosti kao sredstva
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta: Dvadeset (20) opština Kosova
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema : Osnaživanje žena kroz veću upoznatost sa imovinskim pravima žena
 • Cilj projekta : Podizanje svesti preko javne edukacije za žene i muškarce u vezi formalizacije imovinskog prava i ohrabrenja za promenu postojećih stavova o imovinskom pravu žena

Handikos Mitrovica

 • Naziv projekta : Malo od sebe; mnogo za osobe sa invaliditetom
 • Sedište organizacije : Mitrovica
 • Lokacija projekta : Mitrovica, Vučitrn, Srbica
 • Trajanje projekta :12 meseci
 • Tema : Proširanje učestvovanja osoba sa invaliditetom (OsI)
 • Cilj projekta : Zagovaranje i promovisanje poslovnih mogućnosti i preduzeća za obuku/sistematizaciju za osobe sa ograničenim sposobnostima (OOS), programi obuke i opšti rad/predavanja o nezaposlenim OSO-ima i praćenje sprovođenja Zakona br. 03/L-019 o profesionalnom osposobljavanju, prekvalifikovanju i zapošljavanju osoba sa ograničenim sposobnostima

Syri i Vizionit

 • Naziv projekta : Projekat za podršku ženama
 • Sedište organizacije: Peć
 • Lokacija projekta : Pec, Dečani, Klina, Istok
 • Trajanje projekta: 15 meseci
 • Tema: Žene u upravljanju i ekonomiji
 • Cilj projekta: Poboljšanje upravljanja, parlamentarizma i preduzetništva na lokalnom i nacionalnom nivou, unapređenjem i podizanjem kapaciteta i osnaživanjem žena u javnom, privatnom i nevladinom sektoru kao i poboljšanje njihovog položaja u institucijama i preduzećima

Centar za podršku osobama sa mentalnim invaliditetom – Centar za nezavisan život

 • Naziv projekta :Mladi ljudi sa mentalnim invaliditetom, zajedno za bolji život
 • Sedište organizacije : Peć
 • Lokacija projekta : Peć, Istok, Dečani
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema : Proširanje učestvovanja osoba sa invaliditetom (OsI)
 • Cilj projekta : Promocija socijalne integracije, učešća i razvoja lične autonomije za decu i mlade sa ograničenim mentalnim sposobnostima .

Inicijativa za progres – INPO

 • Naziv projekta : Uključivanje omladine u razvoj profesionalnog i zanatskog obrazovanja
 • Sedište organizacije : Uroševac
 • Lokacija projekta : Priština, Mitrovica, Peć, Đakovica, Prizren, Gnjilane, Uroševac
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema:Povećati učešće mladih
 • Cilj projekta: Razvoj mladih preko unapređenja lokalnih politika za profesionalno obrazovanje

Emancipimi civil ma ndryshe – EC ma ndryshe

 • Naziv projekta : Prizren, grad oslobođen barijera
 • Sedište organizacije :Prizren
 • Lokacija projekta : Region Prizrena
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema: Proširanje učestvovanja osoba sa invaliditetom (OsI)
 • Cilj projekta: Povećanje učešća osoba sa ograničenim sposobnostima i mladih u dizajnu Prizren – grad bez prepreka

Centar za razvoj društvenih grupa – CSGD

 • Naziv projekta : Podrška pravima zajednice LGBTI na Kosovu kroz angažovanje kosovskih institucija
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Priština
 • Trajanje projekta : 18 meseci
 • Tema: Veća zaštita i svest o pravima LGBT zajednice
 • Cilj projekta: Podrška implementacije politike protiv diskriminacije u vezi sa LGBT zajednice na Kosovu na svim nivoima društva, a posebno na radnom mestu

Čestitamo svim dobitnicima grantova i podstičemo druge da nastave da se prijavljuju za grantove E4E-a!