Runda I

31. avgust 2015 – ATRC je potpisala ugovore sa šest lokalnih nevladinih organizacija,
korisnicima prve runde grantova za Program Angažovanje za Jednakost (E4E),
koji se implementira od Centar za Obuku i Resurse u Zastupanju (ATRC) i podržan od Agencije SAD za
Međunarodni Razvoj (USAID).

Korisnici granta za ovu rundu su:

Kosovski Centar za Poslovnu Podršku – KCBS

 • Naziv projekta:: Promeniti Kosovo osnaživanjem žena
 • Sedište organizacije: : Priština
 • Lokacija projekta : Glogovac, Kamenica i Orahovac
 • Trajanje projekta : 18 meseci
 • Tema : Žene u upravljanju i ekonomiji
 • Cilj projekta : Socioekonomsko osnaživanje žena u tri opštine: Glogovac, Orahovac i Kamenica.

Centar za Zastupanje Demokratske Kulture – ACDC

 • Naziv projekta: Povećanje svesti javnosti o imovinskim pravima žena na severu Kosova
 • Sedište organizacije : Severna Mitrovica
 • Lokacija projekta: Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema : Osnaživanje žena kroz veću upoznatost sa imovinskim pravima žena
 • Cilj projekta : Osnažiti žene na severu Kosova podizanjem svesti o imovinskim pravima žena i zalaganjem za uspostavljanje lokalnih mehanizama za obezbeđivanje rodne ravnopravnosti.

Balkanska Istraživačko Izvestilačka Mreža – BIRN

 • Naziv projekta : Osnaživanje žena da traže svoja ostavinska prava
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Celo Kosovo
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema : Osnaživanje žena kroz veću upoznatost sa imovinskim pravima žena
 • Cilj projekta : Povećati svest među ženama na Kosovu u vezi sa njihovim ostavinskim i imovinskim pravima

Centar za Ravnopravnost i Slobodu za LGBT Zajednicu na Kosovu – CEL

 • Naziv projekta : Inkluzija LGBT zajednice na Kosovu
 • Sedište organizacije: Priština
 • Lokacija projekta : Celo Kosovo
 • Trajanje projekta: 20 meseci
 • Tema: Veća zaštita i svest o pravima LGBT zajednice
 • Cilj projekta: Unaprediti položaj LGBT zajednice na Kosovu i povećati nivo razumevanja među opštom populacijom.

CREATE

 • Naziv projekta : RAE žene u upravljanju i ekonomiji
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Južna Mitrovica, Kosovo Polje, Đakovica, Prizren, Peć, Uroševac i Gračanica
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema : Žene u upravljanju i ekonomiji
 • Cilj projekta : Obezbediti ravnopravnije učešće Romkinja, Aškalijka i Egipćanka u političkoj i ekonomskoj sferi društva na nivou domaćinstva, zajednice, opštine i na nacionalnom nivou.

FOL Movement

 • Naziv projekta : Angažovanje mladih na promovisanju borbe protiv korupcije u obrazovnom sistemu na Kosovu
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Priština, Đakovica, Mitrovica, Uroševac i Podujevo.
 • Trajanje projekta : 24 meseci
 • Tema: Povećati učešće mladih
 • Cilj projekta: Sprečiti i svesti na minimum korupciju u obrazovnom sistemu na Kosovu kroz angažovanje i uključivanje mladih.

Čestitamo svim dobitnicima grantova i podstičemo druge da nastave da se prijavljuju za grantove E4E-a!