CREATE

Korisnik Programa Angažovanje za Jednakost CREATE, u partnerstvu sa Razvojnim Centrom Roma, Aškalija (RADC), realizovao je projekat pod nazivom Romkinje, Aškalijke i Egipćanke u oblasti upravljanja i ekonomije (RWGE), koji je osmišljen tako da se reše izazovi sa kojima se suočavaju žene iz zajednica RAE. Projekat je uspeo u tome da se obezbedi ravnopravnije učešće Romkinja, Aškalijka i Egipćanka u političkoj i ekonomskoj sferi društva na nivou domaćinstva, zajednice, opštine i na nacionalnom nivou, kroz ovih objektive:

Unapređeno shvatanje znanja, stavova i praksi unutar zajednica Roma, Aškalija, Egipćana i većinske zajednice, a koje utiču na učešće manjinskih žena u upravljanju i ekonomskoj aktivnosti, kao i na nivou domaćinstva i zajednice;

Rešavanje i smanjenje ključnih prepreka za učešće – na koje je ukazano u studiji; i

Zene iz ciljnih grupa stekle su znanje i veštine neophodne za učešće u donošenje odluka i stvaranje prihoda/ekonomsku aktivnost.

Realizacija projekta je počela 2015. godine, a završila se 2016. godine, u opštinama Južna Mitrovica, Kosovo Polje, Đakovica, Prizren, Peć, Uroševac i Gračanica.

CREATE i RADC su sproveli socio-ekonomsku studiju o stavovima i normama u vezi sa učešćem Romkinja, Aškalijka i Egipćanka u donošenju odluka, rukovođenju i ekonomskoj aktivnosti. Izveštaj se može pronaći ovde.

Balkanska Istražno Izvestilačka Mreža – BIRN

Korisnik Programa Angažovanje za Jednakost, Balkanska Istražno Izvestilačka Mreža – BIRN, realizovao je projekat Osnaživanje žena da traže svoja nasledna prava, osmišljen tako da se podigne svest građana Kosova o stvarima u vezi sa pravom žena na nasleđivanje te da se javnost i javne institucije edukuju o najboljim praksama kojima se ta stvar rešava, kroz sledeće ciljeve:

Povećanje svesti među ženama na Kosovu u vezi sa njihovim pravom na nasleđivanje i imovinskim pravima;

Doprinos unapređenju rada na kreiranju politike u oblasti prava žena na nasleđivanje kroz javne rasprave i preporuke za politiku;

Obezbediti nepristrasno i objektivno izveštavanje o imovinskim pravima žena preko televizijskog, elektronskog i štampanog izveštavanja;

Podići svest javnosti o pravu žena na nasleđivanje kroz informisanje javnosti i neposredno praćenje rada sudova.

Projekat je počeo da se realizuje avgusta 2015. godine, a završen je avgusta 2016. godine, obuhvatajući celo Kosovo.

BIRN je objavio Izveštaj o pravu žena na Kosovu da nasleđuju imovinu, u kom je analizirano stanje ostavinskog postupka na Kosovu, u regionu i u EU. Takođe, sadrži i konkretne preporuke o određenom aspektu ostavinskog postupka. Izveštaj se može pronaći ovde.

Centar za Zastupanje Demokratske Kulture – ACDC

Korisnik Programa Angažovanje za Jednakost, Centar za Zastupanje Demokratske Kulture – ACDC, realizovao je projekat Podizanje svesti javnosti o imovinskim pravima žena na severu Kosova, koji je osmišljen tako da osnaži žene na severu Kosova kroz podizanje svesti o imovinskim pravima žena i zalaganje za uspostavljanje lokalnog mehanizma koji bi obezbedio rodnu ravnopravnost, kroz sledeće ciljeve:

Povećanje znanja i podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti i imovinskim pravima žena;

Praćenje i podnošenje izveštaja o sudskim postupcima u kojima se radi o imovinskim pravima žena;

Osnaživanje grupa žena u skupštinama opština na severu Kosova, kroz program obuke i studijske posete OCD i institucijama;

Zalaganje za uspostavljanje službi za rodnu ravnopravnost i postavljanje službenika za rodnu ravnopravnost u četiri opštine na severu Kosova.

Projekat je počeo da se realizuje avgusta 2015. godine, a završen je 2016. godine, obuhvatajući četiri opštine na severu Kosova, naime Severnu Mitrovicu, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić.

Kosovski Centar za Poslovnu Podršku – KCBS

Korisnik Programa Angažovanje za Jednakost, Kosovski Centar za Poslovnu Podršku – KCBS, realizovao je projekat Promenimo Kosovo osnaživanjem žena, a koji je osmišljen tako da podstakne društveno ekonomsko osnaživanje žena, kroz sledeće ciljeve:

Podići svest žena u privrednim subjektima o njihovom značaju i doprinosu razvoju poslovanja i zajednice;

Povećati uticaj žena u privrednim subjektima uspostavljanjem neformalne mreže zalaganja kako bi se žene u privrednim subjektima zalagale za stvari sa kojima se žene u privrednim subjektima suočavaju;

Izraditi opštinsku strategiju za jačanje položaja žena u oblasti upravljanja i pratiti primenu iste u praksi;

Promovisati aktivnosti projekta u medijima.

Projekat je počeo da se realizuje avgusta 2015. godine, a završen je februara 2017. godine, obuhvatajući opštine Kamenica, Glogovac i Orahovac.

Strategija koju je KCBS izradio za opštine Kamenica, Glogovac i Orahovac, usvojena je u svim trima ciljanim opštinama. Strategija za žene preduzetnike za period 2017-2022. za opštine Kamenica, Glogovac i Orahovac može se pronaći ovde: Strategjia Drenas, Strategjia Kamenicë, Strategjia Rahovec.

Žensko pravo

Korisnik Programa Angažovanje za Jednakost, Žensko pravo realizovao je projekat Unapređenje učešća žena na severu Kosova, koji je osmišljen tako da poveća učešća žena u opštinama Zubin Potok, Zvečan, Leposavić i Severna Mitrovica, kroz sledeće ciljeve:

Razviti kapacitete ženskih organizacija da se zalažu kod donosilaca odluka za povećanje učešća žena;

Razviti kapacitete opštinskih službenika za upravljanje koje uzima u obzir rodnu ravnopravnost;

Podići svest među nosiocima prava i opštom javnošću o značaju učešća žena te njihove jednake predstavljenosti u javnim institucijama.

Projekat je počeo da se realizuje februara 2016. godine, a završen je februara 2017. godine, obuhvatajući opštine na severu Kosova, naime Severnu Mitrovicu, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić.

Kosovsko Udruženje Slepih

Korisnik Programa Angažovanje za Jednakost, Kosovsko udruženje slepih, realizovao je u okviru Fonda za brzi odgovor projekat pod nazivom Rešavanje nepredvidivih promena koje utiču na živote slepih radi analize izmena koje je pokrenuo Odsek za lekarske komisije – OLK Ministarstva rada i socijalne zaštite – MRSZ u Uredbi o radu Lekarsko-socijalne komisije – URLSK, uzimajući u obzir uticaj istih na živote korisnika programa za slepe i Zakona o slepim licima, kroz sledeće ciljeve:

Analiza adekvatnosti predloga za izmenu URLSK u vezi sa Zakonom o slepima;

Prikupljanje informacija od slepih lica o uticaju planiranih izmena URLSK na njihove živote;

Informisanje slepih lica o konkretnim promenama, a samim tim izbegavanje zabune među njima i davanje mogućnosti da ostvare svoja zakonska prava.

Realizacija projekta je počela jula 2016. godine, a završila se avgusta 2017. god. obuhvatajući opštine na severu Kosova, naime Prištinu, Peć, Mitrovicu, Prizren, Đakovicu, Gnjilane i Uroševac, sa fokusom na Prištinu.

Kosovsko udruženje slepih uspelo je da predložene izmene integriše u Uredbu o radu Lekarsko-socijalne komisije – URLSK zahvaljujući doslednom procesu zalaganja u toku realizacije projekta.

Centar za obrazovanje i razvoj zajednice – CECD Friends

Korisnik Programa Angažovanje za Jednakost, CECD Friends u okviru Fonda za brzi odgovor, realizovao je projekat pod nazivom Dečaci i muškarci, deo rešenja – pokažite da ste protiv nasilja, obeležavajući 25. novembar, Međunarodni dan ukidanja nasilja nad ženama, kroz sledeće ciljeve:

Podizanje svesti građana i odgovornih institucija o ekonomskim i socijalnim prednostima ravnopravnog tretmana žena i nasleđivanja;

Osnaživanje žena u tome da traže svoja imovinska prava i prava na nasledstvo informisanjem žena o njihovim pravima i o tome kako to vodi ka osnaživanju i sprečavanju nasilja u porodici.

Realizacija projekta je počela novembra 2015. godine, a završila se decembra 2015. god. obuhvatajući opštine Mitrovica, Srbica i Vučitrn.

Centar za nezavisni život – CIL

Korisnik Programa Angažovanje za Jednakost, Centar za nezavisni život – CIL, realizovao je projekat pod nazivom Mladi sa mentalnim invaliditetom zajedno za bolji život kako bi se zalagao za društvenu integraciju, povećanje učešća i razvoj lične samostalnosti dece i mladih sa mentalnim invaliditetom, kroz sledeće ciljeve:

Zalaganje kod lokalnih i centralnih institucija kako bi se dobila podrška od istih;

Svakodnevno prihvatanje i rehabilitacija oko 30 mladih sa mentalnim invaliditetom;

Podrška za do 30 mladih oko veština neophodnih da žive nezavisnim životom;

Povećanje učešća roditelja, članova porodice kako bi se podigla svest javnosti o CIL-u.

Realizacija projekta je počela februara 2016. godine, a završila se januara 2017. god. obuhvatajući opštine Peć, Istok i Dečani.

Centar za nezavisni život uspeo je da se zalaže za lica sa mentalnim invaliditetom i potpisao je jedan Memorandumom o razumevanju sa Opštinom Peć kojim mu se garantuje dugoročna finansijska podrška od kosovskih institucija.

ARTPOLIS

Korisnik Programa Angažovanje za Jednakost, ARTPOLIS u partnerstvu sa pozorištem Ghetto iz Lapljeg Sela, realizovao je projekat pod nazivom Povećanje svesti zajednice o imovinskim pravima žena korišćenjem umetnosti kao sredstva za podizanje svesti kroz javnu edukaciju i muškaraca i žena, o prednostima formalizovanih imovinskih prava i podsticanje promene postojećih stavova u pogledu imovinskih prava žena, kroz sledeće ciljeve:

Promovisanje imovinskih prava žena i unapređenje diskusije održavanjem 20 predstava u pozorištu Forum, a koje se bave izazovima i pogrešnim shvatanjima u kosovskom društvu (i među zajednicom kosovskih Albanaca i među zajednicama kosovskih Srba i kosovskih RAE);

Povećanje znanja među ženama i muškarcima, uključujući i mlade i manjine, o pristupu informacijama i shvatanju imovinskih prava kroz pozorište Forum, sastanke radi konsultacija sa zajednicom i kampanju u društvenim medijima.

Realizacija projekta je počela februara 2016. godine, a završila se januara 2017. god. obuhvatajući opštine Priština, Đakovica, Uroševac, Srbica, Kosovo Polje, Mitrovica, Gnjilane, Peć, Gračanica, Vučitrn, Severna Mitrovica, Berkovac, Leposavić, Prizren, Dragaš, Ranilug, Štrpce, Suva Reka, Orahovac i Kamenica.

Inicijativa za napredak – INPO

Korisnik Programa Angažovanje za Jednakost, INPO realizovao je projekat pod nazivom Inkluzija mladih u razvoj strukovnog obrazovanja u cilju razvoja mladih kroz unapređenje lokalne politike o strukovnom obrazovanju, kroz sledeće ciljeve:

Povećanje inkluzije mladih u unapređenje strateške politike za razvoj obrazovanja u vezi sa opštinskim strategijama za privredni razvoj;

Podizanje svesti mladih o strukovnom obrazovanju, tržištu rada i karijernom usmeravanju;

Realizacija projekta je počela februara 2016. godine, a završila se januara 2017. god. obuhvatajući opštine Priština, Mitrovica, Peć, Đakovica, Prizren, Gnjilane i Uroševac.

INPO je objavio jednu analizu istraživanja pod nazivom „Angažovanje mladih na razvoju strukovnih škola“da bi se shvatile percepcije o strukovnim školama na Kosovu. Istraživanje se može pronaći ovde.

INPO je objavio jednu Smernicu za uspostavljanje centra za karijernu orijentaciju koji služi kao koristan izvor za uspostavljanje karijernih centara na Kosovu. Ova Smernica je puno olakšala proces zalaganja INPO kod relevantnih kosovskih institucija u pogledu uspostavljanja karijernih centara. Smernica se može pronaći ovde.

Emancipimi ma ndryshe – EC ma ndryshe

Korisnik Programa Angažovanje za Jednakost, EC ma ndryshe u partnerstvu sa Organizacijom za distroficare na Kosovu – OPMDK, realizovao je projekat pod nazivom Prizren, grad bez prepreka, kako bi se povećalo učešće lica sa invaliditetom i mladih na planiranju grada Prizrena bez prepreka, kroz sledeće ciljeve:

Osoba sa invaliditetom (OsI) i mladi aktivno uključeni u osmišljavanje rešenja i dostavljanje lokalnoj upravi praktičnih opcija za grad bez prepreka;

Pokretanje promena politike kojom se uređuje učešće OsI u urbanističkom planiranju;

Podizanje svesti javnosti i povećanje shvatanja o pristupu za OsI.

Realizacija projekta je počela februara 2016. godine, a završila se januara 2017. god. obuhvatajući opštine Prizren, Mališevo, Suva Reka, Dragaš, Mamuša i Orahovac.

EC ma ndryshe je objavio jedno Administrativno uputstvo kojim se uređuju tehnički uslovi objekata i pristup za OsI u tim objektima. Administrativno uputstvo se može pronaći ovde.

Ec ma ndryshe je objavio jedan priručnik pod nazivom „Planiranje grada bez prepreka“ koji služi kao smernica za relevantne kosovske institucije i daje konkretne ilustracije kako da se primeni koncept grada bez prepreka. Priručnik se može pronaći ovde.

Ec ma ndryshe je objavio jedan vizionarski izveštaj pod nazivom „Škola za sve“ za školske objekte i rehabilitaciju lica sa invaliditetom. Izveštaj se može pronaći ovde.

Ec ma ndryshe je objavio jedno istraživanje pod nazivom „PRIZREN – grad koji nije uklonio prepreke za OsI” koji navodi izazove sa kojima se OsI suočavaju u pogledu pristupa u Prizrenu i daje korisne preporuke relevantnim kosovskim institucijama za grad bez prepreka. Istraživanje se može pronaći ovde.

Udruženje lica sa invaliditetom – Handikos Mitrovica

Korisnik Programa Angažovanje za Jednakost, Handikos Mitrovica realizovao je projekat pod nazivom Malo od sebe; puno za Osobe sa Invaliditetom (OsI), u cilju zalaganja, promovisanja poslovnih prilika i preduzeća za rad/studije, programe obuke za nezaposlena OsI i praćenja primene Zakona br. 03/L-019 o profesionalnom osposobljavanju, prekvalifikovanju i zapošljavanju osoba sa ograničenim sposobnostima, kroz sledeće ciljeve:

Četrdesetoro OsI iz regiona Mitrovice obučeno je za rad i postalo konkurentno na tržištu rada, i promovisanje prilika za preduzeća/institucije za zapošljavanje OsI;

Praćenje primene Zakona br. 03/L-019 o profesionalnom osposobljavanju, prekvalifikovanju i zapošljavanju osoba sa ograničenim sposobnostima;

Realizacija projekta je počela februara 2016. godine, a završila se januara 2017. god. obuhvatajući opštine Mitrovica, Srbica i Vučitrn.

Handikos Mitrovica je objavio jedno istraživanje pod nazivom Praćenje primene Zakona br. 03/L-019 o profesionalnom osposobljavanju, prekvalifikovanju i zapošljavanju OsI, u kom su relevantnim Kosovskim institucijama date korisne preporuke u vezi sa OsI. Istraživanje se može pronaći ovde.

Institut za kvalitet analize istraživanja i obuke – iChat

Korisnik Programa Angažovanje za Jednakost, iChat u okviru Fonda za Brzi Odgovor realizovao je projekat pod nazivom Izmena i dopuna Administrativnog uputstva br. 10/2010 o volonterskom radu mladih u cilju izmene i dopune Administrativnog uputstva br. 10/2010 u skladu sa evropskim zakonom o voluntarizmu, kroz sledeće ciljeve:

Prilagođenje Administrativnog uputstva br. 10/2010 u skladu sa izveštajem EU, objavljenom 2010. godine, o evropskom voluntarizmu;

Promovisanje u medijima kako bi se mladima omogućilo da shvate značaj volonterskog rada i da se mladi zainteresuju za njihova volonterska prava.

Projekat je počeo da se realizuje novembra 2015. godine, a završen je decembra 2015. godine, obuhvatajući celo Kosovo.

iChat je objavio jedan Izveštaj o prilagođenju Administrativnog uputstva br. 10/2010 o volonterskom radu mladih u kom su date korisne preporuke relevantnim kosovskim institucijama u vezi sa volonterskim radom. Preporuke je Ministarstvo omladine uzelo u obzir i uvrstilo ih u Administrativno uputstvo br. 10/2010. Istraživanje se može pronaći ovde.

Centar za jednakost i slobodu LGBT zajednice na Kosovu – CEL

Korisnik granta progrmama Angažovanje za jednakost, Centar za jednakost i slobodu LGBT zajednice na Kosovu – CEL, je implementirao projekat uključivanja LGBT zajednice na Kosovu, čiji je cilj poboljšanje položaja LGBT zajednice na Kosovu i povećanje nivoa razumevanja među opštom populacijom, i to kroz sledeće ciljeve:

Povećati znanje o pitanjima LGBT populacije među novinarima, zainteresovanim stranama i opšte populacije;

Povećati i osnažiti dobrobit LGBT zajednice;

Povećati angažman Vlade Kosova u promovisanju LGBT prava na Kosovu.

Projekat je započeo sa implementacijom u avgustu 2015. godine, a završen je aprila 2017. godine pokrivši čitavo Kosovo.

CEL je objavio knjigu “Pokret LGBT”, kao opštu potrebu za više informacija o pokretu LGBTI kako bi se isti prilagodio društvenim promenama, ali i da bi se shvatili pojedinci koji pripadaju ovoj zajednici. Knjigu možete pronaći ovde.

Druga knjiga “Priručnik za psihološku praksu sa lezbijke, gej i biseksualnim klijentih” služi psiholozima sa osnovnim informacijama i sredstva za savetovanje lezbejki, gej i biseksualnih (LGB) ljudi, u oblastima procene, intervencije, identiteta i odnosa. Priručnik možete pronaći ovde.

Syri i Vizionit

Korisnik granta programa Angažovanje za jednakost, Syri i Vizionit, realizovao je Projekat Podrške ženama u cilju promovisanja lokalne demokratije i učešća građana na Kosovu kroz poboljšanje upravljanja, parlamentarizma i preduzetništva, izgradnju kapaciteta i osnaživanje žena u javnom, privatnom i nevladinom sektoru, kao i poboljšanje položaja u institucijama i preduzećima. Ciljevi projekta su:

Podrška i povećanje broja žena na vodećim položajima u vladama, poslovnim i civilnim društvima u cilju poboljšanja kreiranja politika i društveno-ekonomskog razvoja zemlje;

Profesionalizam i jačanje kapaciteta žena u biznisu, upravljanju i civilnom društvu, uključujući unapređenje preduzetništva, kreiranje politike i veštine upravljanja;

Povećanje proaktivnosti i razmene uspešnih priča među ženama u cilju poboljšanja razvojnih politika i ekonomije.

Projekat je započeo u februaru 2016. godine, a završen aprila je 2017. godine pokrivši opštinu Peć, Dečani, Junik i Istok.

Syri i Vizionit je objavio jednu brošuru koja sadrži priče i profile uspešnih žena iz oblasti poslovanja, civilnog društva i uprave u regionu Dukađin. Brošura se može pronaći ovde.

Komunikacija za društveni razvoj – CSD

Korisnik granta programa Angažovanje za jednakost, Komunikacija za socijalni razvoj – CSD, je sproveo projekat Žensko pravo u demokratskom društvu, sa ciljem da vizuelizuje situaciju u vezi sa imovinskim pravima žena i da unapredi kapacitete žena na Kosovu da ostvaruju svoja imovinska prava kao ravnopravni građani po zakonu i kroz ove ciljeve:

Povećati svest o imovinskim pravima za žene i njihovim pravima putem porodičnih zakona;

Povećati kapacitete civilnog društva kako bi pomogli građanima u ostvarivanju njihovih prava na imovinu;

Podići svest o mogućnosti za žene da anonimno reše pitanja imovinskih prava.

Projekat je započeo u junu 2016. godine i završen je u maju 2017. godine i pokriva opštinu Gračanica, Novo Brdo, Ranilug, Parteš, Klokot i Štrpce.

Centralni registar objavio je istraživanje “Ženska imovinska prava u demokratskom društvu” koje pruža korisne zaključke i preporuke u vezi sa ženskim imovinskim pravima. Istraživanje možete pronaći ovde.

Demokratija +

Korisnik granta progmara Angažovanje za jednakost, Demokratija +, realizovao je projekat Povećanja efikasnosti Zakona o mladima kroz nadzor, čiji je cilj osnaživanje i angažovanje mladih ljudi u javnom životu kroz poboljšanje primene zakonodavstva i politika za mlade, i to kroz ove ciljeve:

Povećati pažnju i resurse Skupštine Kosova u nadgledanju vlade u vezi sa politikom angažovanja mladih;

Osnaživanje mladih kroz implementaciju odredaba važećeg zakonodavstva na Kosovu;

Prilagođavanje primene zakonodavstva za mlade kako bi se angažovale žene i druge marginalizovane grupe.

Projekat je započeo sa implementacijom u junu 2016. godine i završen je u novembru 2016. godine, i pokriva čitavo Kosovo.

Demokratija + je objavila jedan izveštaj “Praćenje implementacije Zakona br. 03/L-145 za jačanje učešća mladih”, koji pruža preporuke o efikasnoj primeni i poboljšanju zakonodavstva koja utiče na pitanja mladih. Izveštaj možete pronaći ovde.

Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava mučenja – KRCT

Korisnik granta progmara Angažovanje za jednakost, Kosovski Centar za rehabilitaciju žrtava mučenja – KRCT, je implementirao projekat Jednako ekonomsko osnaživanje svih žena na Kosovu, sa ciljem da žene koje su proživele seksualno i rodno zasnovano nasilje (SRZN) na Kosovu imaju jednaka prava učešća i mogućnosti u upravljanju i ekonomiji kroz poboljšanu zastupljenost, obrazovanje i zapošljavanje, i to kroz sledeće ciljeve:

Povećati nivo zaposlenosti i prihoda do 25 SRZN na Kosovu među zajednicama Albanaca, Roma, Aškalija i Egipćana;

Povećati jednake mogućnosti, socijalnu integraciju i dobrobit populacije SRZN na Kosovu među albanskim, romskim, aškalijskim i egipćanskim zajednicama.

Projekat je započeo sa implementacijom u junu 2016. godine i završen je u maju 2017. godine. On pokriva široko područje Kosova sa posebnom pažnjom u Drenašu i Glogovcu.

KRCT je objavio jedno istraživanje posvećeno identifikovanju potreba i potencijala preživelih SRZN-a za njihovo učešće u mogućnostima upravljanja i zapošljavanja na Kosovu. Anketu možete pronaći ovde.

Centar za socijalnu emancipaciju – QESH

Korisnik granta za Angažovanje za donatorske fondove, Qendra për Emancipim Shoqror – QESH (Centar za socijalnu emancipaciju), je implementirao projekat pod nazivom Integrativno obrazovanje i pravno napredovanje sa ciljem povećanja vidljivosti i prava LGBT zajednice na Kosovu kroz podizanje svesti šire javnosti i osnaživanje LGBT zajednice kroz ove ciljeve:

Povećati odgovornost relevantnih institucija u vezi sa primenom postojećih zakona o pravima LGBT zajednice;

Povećati svest LGBT zajednice među širom javnosti u pogledu njihovih prava na Kosovu;

Osnažiti pripadnike LGBT zajednice pripremajući ih za tržište rada.

Projekat je započeo sa implementacijom u junu 2016, a završen je u maju 2017. godine pokrivši čitavo Kosovo sa naročitim fokusom na Prištinu.

Daunov Sindrom Kosova – DSK

Korisnik granta programa Angažovanje za jednakost, Daunov sindrom Kosova, sproveo je projekat Osnaživanja Osoba sa Invaliditetom (OsI) kroz povećano učešće u institucionalnim politikama i društvenom životu, čiji je cilj povećanje svesti o pravima osoba sa invaliditetom i ujednačavanje pravne zaštite, osiguranje uključivanja osoba sa invaliditetom kroz konstruktivni dijalog sa donosiocima odluka kroz sledeće ciljeve:

Izrada zajedničke platforme između organizacija osoba sa invaliditetom, evidentiranje potreba i prioriteta za zaštitu i pravnu inkluziju;

Zagovaranje kroz kampanje o pravima osoba sa invaliditetom i pokretanje izrade sveobuhvatnog nacrta zakona o OsI.

Projekat je započeo sa implementacijom u junu 2016. godine i završen je u maju 2017. godine, i koji pokriva čitavo Kosovo.

Centar za pravnu pomoć i regionalni razvoj – CLARD

Korisnik granta programa Angažovanje za jednakost, CLARD, je implementirao Projekat za Pravnu Pomoć i rešavanje sudskih sporova o ženskim pravima na imovinu i nasledstvo, i tako povećao kapacitete mladih žena advokata, sa ciljem povećanja pristupa pravosuđu ženama putem ad hok usluga besplatne pravne pomoći koje će poboljšati i pravni okvir u smislu kreiranja najboljih praksi u pogledu prava žena na zajedničku imovinu i nasledstvo, i to kroz sledeće ciljeve:

Pružiti usluge besplatne pravne pomoći za najmanje 400 građana koji pripadaju ugroženoj i marginalizovanoj grupi (UMG) u deset različitih opština na Kosovu, gde su najmanje 50% – 70% građana žene koje ne mogu finansijski priuštiti pravne branioce i advokate;

Obučiti novu generaciju advokata žena kako se baviti poboljšanjima ili promenama u zakonodavstvu;

Identifikovati slučajeve od javnog interesa u vezi sa ženskim pravima na imovinu i nasledstvo (strateška parnica);

Nacrt dokumenta o politici za nadležne institucije tokom drugog dela implementacije projekta.

Projekat je započeo sa implementacijom u junu 2016. godine i završen je u marta 2017. godine, a obuhvata čitavo područje Kosova.

CPPRR je objavio istraživanje pod nazivom Prava na imovinu i nasledstvo žena, koje daje preporuke o tome kako prevazići identifikovane probleme i poboljšati pravni sistem zarad boljih imovinskih prava žena. Istraživanje možete pronaći ovde.

Kvalitativni institut za istraživanje, analizu i obuku – iChat

Korisnik granta programa Angažovanje za jednakost, Kvalitativni institut za istraživanje, analizu i obuku – iChat, je implementirao projekat pod nazivom Informisanje za sprečavanje, sa ciljem izgradnje kapaciteta među mladima, i na taj način podizanja svesti i sprečavanja uključivanja mladih u nasilne ekstremističke aktivnosti kroz sledeće ciljeve:

Podići svest o mladima između 16-20 godina starosti o uticajima koji dovode do nasilnog ekstremizma u šestomesečnom periodu;

Podstaći kritičko razmišljanje među najmanje 35% mladih na nivou srednje škole na Kosovu kako bi se podigao nivo svesti mladih u pristupu protiv ekstremizma i tokom semestra.

Projekat je počeo sa implementacijom u decembru 2016. godine a završen je u maju 2017. godine, i pokriva opštinu Uroševac, Kačanik, Prizren, Gnjilane, Peć, Mitrovica i Vučitrn.

iChat je objavio istraživanje koje daje preporuke o tome kako povećati učešće mladih u sprečavanju nasilnog ekstremizma. Istraživanje možete pronaći ovde.

Aktivne žene Đakovice

Korisnik granta programa Angažovanje za jednakost, Femrat Aktive të Gjakovës, realizovao je projekat Pristup žena imovini, čiji je cilj podizanje svesti žena i devojčica o ostvarivanju njihovih imovinskog i naslednog prava, kao i podizanje svesti na institucionalnom nivou među ključnim akterima koji se bave pitanjima imovine i nasleđivanja, na osnovu obaveza iz kosovskog zakonodavstva, i kroz sledeće ciljeve:

Podići svest žena i devojčica o ostvarivanju prava imovine i nasleđivanja i tome kako efikasno pristupiti pravdi;

Povećati mogućnosti ženama da ostvare svoja imovinska prava pružanjem besplatne pravne pomoći, savetovanja i posredovanja za pravna imovniska pitanja;

Povećati efikasnost i institucionalnu odgovornost Osnovnog suda u Đakovici, notara, katastarskih kancelarija i registracione kancelarije radi rešavanja slučajeva nasleđivanja i imovinskih pitanja putem praćenja ovih mehanizama.

Projekat je započeo u decembru 2016. godine, a završen je jula 2017. godine, i obuhvatio je opštinu Đakovica, Dragaš, Junik i Dečani.

Radio mreža za ljudska prava

Korisnik granta programa Angažovanje za jednakost, Radio mreža za ljudska prava, je implementirao projekat pod nazivom Vreme je da se destigmatizuju osobe sa invaliditetom. Možemo početi sa razgovorom o tome sa ciljem povećanja zaštite i nivoa svesti o osobama sa invaliditetom (OsI) na Kosovu, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, kroz organizovanje radio emisija za osobe sa invaliditetom, i to kroz sledeće ciljeve:

Povećati svest o zaštiti prava osoba sa invaliditetom u društvu organizovanjem radio-emisija za i od strane osoba sa invaliditetom koje bi se fokusirale na temu prava osoba sa invaliditetom na Kosovu;

Povećati učešće osoba sa invaliditetom u građanskom angažovanju, zapošljavanju i mogućnostima obrazovanja;

Povećati konstruktivni dijalog između civilnog društva i vladinih institucija o potrebama osoba sa invaliditetom.

Projekat je započeo sa implementacijom u decembru 2016. godine, a završen je u julu 2017. godine, i pokriva čitavo Kosovo.

Pokret FOL

Korisnik granta programa Angažovanje za jednakost, Pokret FOL (Lëvizja FOL), je realizovao projekat uključivanja mladih u promovisanje borbe protiv korupcije u obrazovnom sistemu na Kosovu, čiji je cilj sprečavanje i umanjivanje korupcije u obrazovnom sistemu na Kosovu uključivanjem i aktiviranjem mladih u ovu kampanju, i to kroz sledeće ciljeve:

Postaviti trend opažanja, znanja i iskustva mladih u vezi sa nivoom korupcije u obrazovnom sistemu na Kosovu;

Podstaći građansko učešće mladih u promovisanju borbe protiv korupcije u obrazovnom sistemu putem informacionih tehnologija i društvenih medija;

Osnažiti ulogu mladih u promovisanju borbe protiv korupcije u obrazovnom sistemu na Kosovu;

Obučiti mlade o mehanizmima i institucijama nadležnim za borbu protiv korupcije u obrazovnom sistemu na Kosovu;

Promovisati transparentnost i odgovornost javnih investicija u obrazovnom sistemu Kosova.

Projekat je počeo sa implementacijom u avgustu 2015, a završen je u avgustu 2017. godine i pokriva opštinu Priština, Đakovica, Đakovicu, Mitrovica, Uroševac i Podujevo.

Pokret FOL je objavio istraživanje pod nazivom Edu’ Corruption Scan (Korupcijski pregled obrazovanja) o percepciji, znanju i iskustvu mladih u korupciji u obrazovnom sistemu za 2016. godinu. Istraživanje možete pronaći ovde.

GAP institut

Korisnik programa Angažovanje za Jednakost, GAP institut realizovao je projekat pod nazivom Revidiranje rodno diskriminišućih pravilnika na tržištu rada, sa ciljem da se eliminišu diskriminacione prakse na tržištu rada, da bi se stvorile jednake prilike za zapošljavanje žena na Kosovu, kroz sledeće ciljeve:

Eliminisanje diskriminacionih praksi iz konkursa za posao;

Izmena i dopuna Zakona o radu, kojima bi se izdvajanje rodova u konkursima za posao smatralo nezakonitim;

Povećanje broja žena zaposlenih u javnom sektoru;

Uvođenje kvota za učešće žena u odborima direktora javnih preduzeća i nezavisnih institucija;

Poboljšanje nacionalne statistike o učešću i zapošljavanju žena na tržištu rada;

Analiza porodiljskog odsustva i njegovog uticaja na učešće žena u radu.

Projekat je počeo da se realizuje avgusta 2016. godine, a završen je novembra 2017. godine, obuhvatajući celo Kosovo.

GAP institut je objavio izveštaj o istraživanju pod nazivom „Zastupljenost žena u odborima javnih preduzeća i nezavisnih agencija“. Istraživanjem se upoređuje broj muškaraca i žena u javnim odborima nezavisnih agencija. Istraživanje se može pronaći ovde.

GAP institut je objavio statistički izveštaj pod nazivom „Zaposlenost i zastupljenost žena na Kosovu“. Izveštaj se može pronaći ovde.

GAP institut je objavio izveštaj o istraživanju pod nazivom „Upravljanje budžetom domaćinstva – muškarci i žene“, koje pokazuje razlike u rashodima između muškaraca i žena. Istraživanje se može pronaći ovde.

GAP institut je objavio izveštaj o istraživanju pod nazivom „Diskriminacija na tržištu rada – Kako konkursi za radno mesto stvaraju rodnu neravnopravnost“. Istraživanje se može pronaći ovde.

Democracy 4 Development – D4D

Korisnik programa Angažovanje za Jednakost, Democracy 4 Development – D4D, realizovao je projekat pod nazivom Žene za razvoj: Aktiviranje žena na tržištu rada, sa ciljem da se uklone rodne nejednakosti u radnoj aktivnosti, angažovanjem političkog liderstva i privatnog sektora, kao i razvojem kapaciteta žena, OCD i lokalnih organizacija koje rade na ekonomskom osnaživanju žena. Ciljevi projekta su sledeći:

Pokretanje rasprava o pitanju rodne neravnopravnosti;

Povećanje dostupnosti političkih rešenja na osnovu dokaza/preporuka u vezi sa glavnim rodnim neravnopravnostima i stepenom aktivnosti radne snage;

Kampanja podizanja svesti koja podstiče na uključivanje žena u aktivnost radne snage i koja dopire do svih segmenata društva;

Osnaživanje veština OCD na osnovnim nivoima i inicijativa koje delotvorno zastupaju interese žena u vezi sa javnim institucijama i preduzećima, i povećavaju učešće žena u radnoj snazi;

Postojanje određenih programa obuke osmišljenih tako da se poveća zaposlenost i unaprede preduzetničke veštine (mladih) žena.

Projekat je počeo da se realizuje avgusta 2016. godine, a završen je novembra 2017. godine, obuhvatajući celo Kosovo.

D4D je objavio istraživanje pod nazivom „Neaktivnost žena na tržištu rada“, koje govori o razlozima zbog kojih je značajan procenat radno sposobnih žena neaktivan na tržištu rada na Kosovu. Istraživanje se može pronaći ovde.

Balkanska istražno izvestilačka mreža – BIRN

Korisnik programa Angažovanje za Jednakost, BIRN realizovao je projekat pod nazivom Osnaživanje žena da traže svoja ostavinska prava, sa ciljem da se zalaže za unošenje odgovarajućih promena koje su potrebne u zakonima, a koji su u postupcima izmena i dopuna, te da se nastavi sa podizanjem svesti žena na Kosovu o njihovim pravima na zaostavštinu i imovinu, kroz sledeće ciljeve:

Doprineti boljim izmenama politike o zakonima u vezi sa nasleđem (Zakon o ravnopravnosti polova);

Unaprediti shvatanje merodavnog prava preko televizijskog, elektronskog i štampanog izveštavanja o ostavinskim pravima žena.

Projekat je počeo da se realizuje avgusta 2016. godine, a završen je novembra 2017. godine, obuhvatajući celo Kosovo.

Javna organizacija za lokalne inicijative i podršku – POLIS

Korisnik programa Angažovanje za Jednakost, POLIS realizovao je projekat pod nazivom Zajednička podrška pravima žena na zajedničku imovinu, sa ciljem da se uspostavi pogodnije pravno okruženje, podigne svest institucija i građana, informišu i podrže žene da ostvare svoja imovinska prava, kroz sledeće ciljeve:

Istraživanje i praćenje primene Administrativnog uputstva br. 03/2016 o posebnim merama za upis zajedničke nepokretne imovine na ime obaju supružnika;

Zalaganje za unapređenje zakona i podizanje svesti institucija o primeni mera za unapređenje položaja žena u društvu promovisanjem njihovog učešća u oblastima imovine, nasleđa i u drugim oblastima;

Informisanje i podizanje svesti građana o jednakom postupanju prema ženama pri upisu zajedničke imovine na ime obaju supružnika.

Projekat je počeo da se realizuje decembra 2016. godine, a završen je novembra 2017. godine, obuhvatajući deset opština, Prištinu, Lipljan, Kosovo Polje, Obilić, Glogovac, Uroševac, Štimlje, Štrpce, Kačanik i Elez Han.

POLIS je objavio izveštaj o primeni Administrativnog uputstva br. 03/2016 pod nazivom „Jednaka prava na imovinu“. Izveštaj se može pronaći ovde.

Multimedia Center

Korisnik programa Angažovanje za Jednakost, Multimedia Center realizovao je projekat pod nazivom Rešavanje nasilnog ekstremizma preko društvenog pozorišta, sa ciljem da se stvori pozitivna atmosfera za raspravu, razmišljanje i znanje o uticajima ekstremizma u bilo kom obliku na Kosovu, kroz sledeće ciljeve:

Omogućiti mladima da se obrazuju u stvarima ekstremizma i među sobom razviju osećaj saosećanja iznošenjem na površinu nekih od zanemarenih tema koje su u vezi sa ekstremizmom na Kosovu;

Opustiti radikalne stavove mladih na Kosovu prema njihovim „protivnicima“ bilo koje pripadnosti i stvoriti atmosferu poverenja i priznavanja, korišćenjem pozorišnih predstava i rasprava;

Angažovati mlade u razgovoru i približiti ih institucionalnim predstavnicima, civilnom društvu i medijima, radi rešavanja problematičnih stvari u vezi sa ekstremizmom.

Projekat je počeo da se realizuje decembra 2016. godine, a završen je novembra 2017. godine, obuhvatajući opštine Kačanik, Vučitrn, Uroševac, Peć, Prizren, Kosovo Polje, Obilić, Gnjilane, Lipljan, Kosovska Mitrovica.

Kosovski centar za podršku poslovanju – KCBS

Korisnik programa Angažovanje za Jednakost, Kosovski centar za podršku poslovanju – KCBS, realizovao je projekat pod nazivom Ostavinska prava za žene – Njihovo osnaživanje sa ciljem da se stavi u funkciju opštinska služba za upis radi primene zakonske obaveze po službenoj dužnosti za podnošenje smrtovnice pred sudom u ostavinskom postupku, kroz sledeće ciljeve:

Zalagati se kod opštinskih službi za upis da u praksi primene Zakon o vanparničnom postupku i član 133. i član 133. stav 1. Zakona u Gnjilanu, Kamenici, Vitini i Novom Brdu;

Obrazovati i podići svest građana, posebno žena o sredstvima za ostvarivanje svojih ostavinskih prava;

Podići svest izdvajanjem muškaraca, o značaju jednakog nasledstva i prednostima toga da se ćerke i žene uključe u nasledstvo.

Projekat je počeo da se realizuje decembra 2016. godine, a završen je oktobra 2017. godine, obuhvatajući opštine Gnjilane, Kamenica, Vitina i Novo Brdo.

JETA

Korisnik programa Angažovanje za Jednakost, JETA realizovao je projekat pod nazivom Kampanja javne svesti o imovinskim i ostavinskim pravima žena u opštini Junik, sa ciljem da se utiče na promene u vezi sa percepcijama o imovinskim pravima i da glas ženama da traže svoja prava na imovinu i nasledstvo, kao što je to predviđeno kosovskim zakonima, kroz sledeće ciljeve:

Vršiti pritisak na društvene stavove i prakse zajednica koje su diskriminacione prema ženama u oblasti imovinskih i ostavinskih prava i podići svest javnosti o datoj stvari;

Smanjiti rodnu neravnopravnost u osnovnim i srednjim školama rešavanjem rodnih stereotipa kao jednog od uzroka diskriminacije žena u pogledu imovinskih i ostavinskih prava;

Mobilisanje opštinskog rukovodstva i grupe žena u Skupštini u projektnim aktivnostima (radionice, predavanja, TV i radio program) kao spajajuće sile koja može da utiče na promene u shvatanjima ljudi o imovinskim i ostavinskim pravima žena;

Uticanje na promene u shvatanjima kod školske dece o značaju priznavanja jednakih ostavinskih prava za devojčice i dečake.

Projekat je počeo da se realizuje aprila 2017. godine, a završen je novembra 2017. godine, obuhvatajući opštine Dečane i Junik.

JETA je objavila istraživanje pod nazivom „Prava žena na imovinu i nasleđe u Opštini Junik“. Istraživanje se može pronaći ovde.

Internews Kosova

Korisnik programa Angažovanje za Jednakost, Internews Kosova realizovao je projekat pod nazivom Suzbijanje nasilnog ekstremizma među mladima na Kosovu, sa ciljem da se podigne svest o borbi protiv nasilnog ekstremizma i reši problem takve radikalizacije iz brojnih uglova, kroz sledeće ciljeve:

Podizanje svesti kosovske omladine o nasilnom ekstremizmu u cilju sprečavanja njene radikalizacije i vrbovanja mladih u terorističke grupe;

Praćenje postojećih i budućih predmeta u suđenjima u vezi sa terorizmom i nasilnim ekstremizmom. Izveštavati o takvim slučajevima i o trenutnim dešavanjima u pogledu nasilnog ekstremizma na Kosovu preko televizije i elektronskih medija;

Povećanje svesti i promovisanje borbe protiv nasilnog ekstremizma kroz javno informisanje.

Projekat je počeo da se realizuje aprila 2017. godine, a završen je septembra 2017. godine, obuhvatajući celo Kosovo.

Iniciativa Qytetare Skenderaj – IQS

Korisnik programa Angažovanje za Jednakost, IQS realizovao je projekat pod nazivom Učešće mladih u sprečavanju nasilnog ekstremizma, sa ciljem da se angažuju mladi na sprečavanju nasilnog ekstremizma njihovim aktiviranjem u obrazovnim aktivnostima i podizanjem svesti šire javnosti, kroz sledeće ciljeve:

Angažovanje mladih u obrazovnim aktivnostima koje promovišu sprečavanje njihovog angažovanja u radikalnim grupama i aktivnostima;

Podizanje svesti stanovništva o zakonskim mehanizmima koji sprečavaju angažovanje mladih sa Kosova u stranim ratovima;

Zalaganje kod Opštinskog saveta za bezbednost, Konsultativnog odbora za bezbednost zajednice, Komunalne policije (ogranka Policije Kosova) i drugih odgovornih aktera, kao što su Policija Kosova, Tužilaštvo, itd. koji rade na sprečavanju nasilnog ekstremizma.

Projekat je počeo da se realizuje aprila 2017. godine, a završen je oktobra 2017. godine, obuhvatajući opštinu Srbica.

Centar za mir i toleranciju – CPT

Korisnik programa Angažovanje za Jednakost, CPT realizovao je projekat pod nazivom Osnažene žene – Primena rodno osetljivog budžeta (ROB) u kosovsko-srpskim opštinama, sa ciljem da se poveća ekonomsko osnaživanje žena kroz primenu rodno osetljivog budžeta u 10 nevećinskih kosovskih opština, kroz sledeće ciljeve:

Povećati svest i osetljivost opštinske uprave u pogledu rodne ravnopravnosti i ROB;

Razviti kapacitete opštinskih službenika i zaposlenih u civilnom sektoru u izabranim opštinama, radi rodne analize, kreiranje rodne politike i ROB;

Promovisati uspostavljanje i usvajanje opštinskih procesa sa pristupima koji uključuju ROB;

Popraviti ekonomske prilike za žene kroz stvaranje opštinskih savetnika za žensko preduzetništvo;

Povećati prostor u medijima na temu ROB i ženskog preduzetništva.

Projekat je počeo da se realizuje aprila 2017. godine, a završen je septembra 2017. godine, obuhvatajući opštine Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan, Zubin Potok, Gračanica, Ranilug, Novo Brdo, Klokot, Parteš i Štrpce.

CPT je objavila jednu analizu izvještaja “Žensko osnaživanje”, sa naglaskom na rodno odgovarajući budžet u kosovskim srpskim opštinama. Izveštaj se može pronaći ovde.

Riinvest Institute

Korisnik Programa Angažovanje za jednakost, Riinvest Institute realizovao je projekat naslovljen Partnerstvo za jačanje učešća i učinka žena u poslovanju, kroz uspostavljanje „Ekonomskog foruma žena“, osmišljavanje „Nacionalne agende za žene u poslovanju“ i zalaganje za stvari od interesa, sa ciljem da se unapredi položaj žena u poslovanju, i kao poslodavaca i kao zaposlenih u isto vreme. Cilj Riinvest Institute-a je bio da se uspostavi zajednička kampanja zalaganja te da se izradi nacionalna agenda koja uzima u obzir angažovanje žena u poslovanju i ekonomiji, kroz sledeće ciljeve:

Unapređenje kanala relevantnih aktera za zalaganje, kroz osmišljavanje delotvornije i obuhvatnije platforme, koja će na kraju dovesti do aktiviranja, boljih uslova i prilika za žene u poslovanju;

Preobraženje komunikacije javnih institucija sa relevantnim akterima uključenim u unapređenje uloge žena u ekonomiji, standardizovanjem procesa komunikacije i intervenisanjem u budućnosti;

Davanje prioriteta važnim stvarima za razmatranje, kroz bolju upotrebu resursa, analizu i kapaciteta za zalaganje na Kosovu;

Prepoznavanje i razmatranje tema koje su u vezi sa ulogom žena u ekonomiji, kroz osmišljavanje nacionalne agende koja će poslužiti kao osnova za dugoročno zalaganje na datu temu.

Projekat je počeo sa realizacijom juna 2016. godine, a završen je novembra 2017. god. i obuhvatio je celo Kosovo. Riinvest Institute je objavio jedan analitički izveštaj naslovljen „Žene u radnoj snazi“ koji se usredsređuje na radno okruženje za žene na Kosovu. Analiza se može pronaći ovde.

Riinvest Institute je objavio jedan izveštaj naslovljen „Žensko preduzetništvo“ koji se usredsređuje na radno okruženje za muškarce i žene na Kosovu. Analiza se može pronaći ovde.Riinvest Institute je objavio Nacionalnu agendu za ekonomsko osnaživanje žena, dokument koji se usredsređuje na utvrđivanje problema i prevazilaženje prepreka u ekonomskom potencijalu žena na Kosovu. Agenda se može pronaći ovde.

Riinvest Institute je objavio dva kratka video snimka o podizanju svesti o ekonomskom potencijalu žena na Kosovu.

Žensko preduzetništvo

Žene u radnoj snazi na Kosovu

Inicijativa mladih za ljudska prava – YIHR KS

Korisnik Programa Angažovanje za jednakost, Inicijativa mladih za ljudska prava YIHR KS realizovao je projekat naslovljen Revizija nastavnog plana i programa, sa ciljem da se utiče i promeni pristup kosovskog društva u pogledu ljudskih prava te da se učini inkluzivnijim. YIHR KS namerava da proširi već postojeće pojmove na koje se gleda na tradicionalan način, kao što su porodica, rod, seksualnost i nacija, kroz sledeće ciljeve:

Povećanje znanja o diskriminacionoj terminologiji u udžbenicima srednjih škola kod relevantnih aktera i opšte javnosti;

Povećanje učešća mladih u donošenju odluka o politici;

Unapređenje međukulturne komunikacije.

Projekat je počeo sa realizacijom juna 2016. godine, a završen je septembra 2017. god. i obuhvatio je celo Kosovo.

YIHR KS je objavio jedan analitički izveštaj naslovljen „Diskriminaciona terminologija u školskim udžbenicima“, u kom se analiziraju udžbenici viših srednjih škola na Kosovu i daju preporuke Ministarstvu obrazovanja, omladine i sporta u vezi sa revizijom nastavnog plana i programa. Analiza se može pronaći ovde.

YIHR KS je napravio video spotove u vezi sa problematikom ljudskih prava na Kosovu, poput LGBTI, tranzicione pravde, diskriminacione terminologije u školskim udžbenicima, itd:

Sistem (pogrešnog) obrazovanja

Diskriminacije na Kosovu

Diskriminaciona terminologija u školskim udžbenicima

Prikaz žena i devojčica u školskim udžbenicima

LGBTI zajednica

Kosova Women 4 Women – KW4W

Korisnik Programa Angažovanje za jednakost, Kosova Women 4 Women – W4W realizovao je projekat naslovljen Žene kao zastupnici prava svojine u opštinama Uroševac, Vitina, Kačanik i Štrpce, sa ciljem da edukuje žene i muškarce sa sela o pravu svojine i ostavinskom pravu žena, te da osnaži žene da traže to pravo, kroz sledeće ciljeve:

Edukovati 300 žena sa sela i 150 muškaraca sa sela u opštinama Uroševac, Vitina, Kačanik i Štrpce o zakonu o svojini i nasleđivanju, kao i o postupcima za pokretanje svakog zakonskog postupka u vezi sa tim;

Obezbediti pravnu podršku i savete ženama koje žele da pokrenu neki postupak radi ostvarivanja svog prava svojine i prava na nasledstvo;

Stimulisanje inicijative žena da ostvare svoje pravo svojine i pravo na nasledstvo kroz njihovo ekonomsko osnaživanje i;

Podizanje svesti o pravu žena na svojinu i pravu na nasledstvo među opštom javnosti sa većim fokusom na opštine Uroševac, Vitina, Kačanik i Štrpce.

Projekat je počeo sa realizacijom decembra 2016. godine, a završen je novembra 2017. god. i obuhvatio je opštine Uroševac, Vitina, Kačanik i Štrpce. W4W je objavio jedan analitički izveštaj naslovljen „Šta stvarno znamo o pravu svojine?“ koji se usredsređuje na znanje i stavove žena i muškaraca o pravu svojine i pravu na nasledstvo. Analiza se može pronaći ovde. W4W je objavio i jednu informativnu brošuru o pravu žena na svojinu. Brošura se može pronaći ovde.

Kosovar Gender Studies Center – KGSC

Korisnik Programa Angažovanje za jednakost, KGSC realizovao je projekat naslovljen Uvođenje rodne ravnopravnosti u svakodnevnicu u građanskom društvu i privatnom sektoru na celom Kosovu, ali sa fokusom na Prištinu, sa ciljem da se podrže građansko društvo i privatni sektor u tome da postanu osetljiviji na rodnu ravnopravnost, kroz sledeće ciljeve:

Doprineti rodno osetljivom građanskom društvu i privatnom sektoru koji odgovara na potrebe i interese kako muškaraca tako i žena u svojim strukturama, poslovima, metodama i radu;

Promovisati i postići ravnopravnost u broju žena i muškaraca u svim organima i unutrašnjim strukturama organizacija (odborima, predsedništvima, odborima i drugim organima);

Osmisliti okvir politike rodne ravnopravnosti pogodan kontekstu domaćeg građanskog društva (uključujući i politiku protiv seksualnog uznemiravanja i pravilnik o ponašanju građanskog društva i privatnog sektora);

Promovisati rodnu ravnopravnost kao pozitivnu stvar u 21. veku. Projekat je počeo sa realizacijom decembra 2016. godine, a završen je novembra 2017. god. i obuhvatio je celo Kosovo, sa fokusom na Prištinu.

KGSC je objavio jedno istraživanje naslovljeno „Rodna politika u građanskom društvu i privatnom sektoru“ koje se bavi stvarima percepcije kod ljudi o rodnoj politici u njihovoj organizaciji i o postojanju rodne politike. Istraživanje se može pronaći ovde.

KGSC je objavio niz informativnih letaka o seksualnom uznemiravanju i strategijama za rodnu ravnopravnost. Leci se mogu pronaći ovde.

Centar za orijentaciju društva – COD Kosovo

Korisnik Programa Angažovanje za jednakost, COD Kosovo realizovao je projekat naslovljen Pravo na aktivno učešće i inkluziju osoba sa invaliditetom (OsI) – RAPID u Severnoj Mitrovici, sa ciljem da se doprinese punoj inkluziji lica sa invaliditetom u zajednicu i procese donošenja odluka tako što će se podržati oko zalaganja za svoja prava i u tome da utiču na opšti socio ekonomski razvoj, kroz sledeće ciljeve:

Jačanje kapaciteta organizacija građanskog društva (OGD) i organizacija osoba sa invaliditetom (OsI) kroz uspostavljanje zajedničke informativne mreže;

Stvaranje samoodrživih ekonomskih rešenja za OsI kroz programe ponovnog usavršavanja i izgradnje kapaciteta.

Projekat je počeo sa realizacijom decembra 2016. godine, a završen je novembra 2017. god. i obuhvatio je opštinu Severna Mitrovica.

Handikos Prishtina

Korisnik Programa Angažovanje za jednakost, Handikos Prishtina realizovao je projekat Proširenja učešća lica sa invaliditetom (LI) u Prištini, sa ciljem da se popravi pristup i uključe LI u opštini Priština, kroz sledeće ciljeve:

Povećati učešće lica sa invaliditeta u razvojne procese trogodišnjeg plana delovanja vlade za LI;

Obezbediti realizaciju lokalnog Akcionog plana za invaliditet 2018-2020.

Projekat je počeo sa realizacijom decembra 2016. godine, a završen je marta 2018. god. i obuhvatio je opštinu Priština. Handikos Prishtina je izradio Akcioni Plan za invaliditet koji je upućen Opštini Priština. Opština je usvojila plan i sve preporuke su uzete u razmatranje. Akcioni plan za invaliditet 2018-2020. se može pronaći ovde.

Iniciativa e Femrës Kosovare – IFK

Korisnik Programa Angažovanje za jednakost, IFK realizovao je projekat naslovljen Razvoj društvenog preduzetništva sa rodne perspektive, sa ciljem da se razvije društveno preduzetništvo sa rodne perspektive, kroz sledeće ciljeve:

Utvrđivanje neformalnih grupa preduzeća koja imaju tendenciju da se registruju u društvenom preduzetništvu;

Podići svest i edukovati neformalnu grupu preduzeća kroz primenu Zakona o preduzetništvu;

Podstaći žene da počnu sa registracijom kao društveno preduzetništvo;

Izgraditi strukturu zaposlenih za zaštitu radničkih prava žena na osnovu Zakona o društvenim preduzećima.

Projekat je počeo sa realizacijom aprila 2017. godine, a završen je januara 2018. god. i obuhvatio je opštine Đakovica, Orahovac i Junik.

Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC

Korisnik Programa Angažovanje za jednakost, ACDC realizovao je projekat naslovljen Jačanje žena iz ruralnih sredina kroz edukaciju o pravu žena na nasledstvo i svojinu, sa ciljem da se doprinese mobilisanju zajednice iz ruralnih sredina oko stvari u vezi sa rodnom ravnopravnošću, pravu žena na nasledstvo i svojinu uopšte, kroz sledeće ciljeve:

Povećanje znanja i podizanje svesti o jednakim pravima koje žene imaju na nasledstvo i o upražnjavanju prava svojine u ruralnim sredinama kroz edukativne časove;

Praćenje i podnošenje izveštaja o postupcima pred sudom i beležnicima u vezi sa pravom svojine i davanje preporuka Sudskom savetu Kosova;

Istraživanje, praćenje i podnošenje izveštaja o odnosima između institucija koje su nadležne za pokretanje ostavinskog postupka po službenoj dužnosti.

Projekat je počeo sa realizacijom aprila 2017. godine, a završen je oktobra 2017. god. i obuhvatio je sever Kosova. ACDC je objavio jedan izveštaj o istraživanju naslovljen „Imovina i stavovi žena u pogledu prava žena na nasledstvo“. Istraživanje se može pronaći ovde.

Kosovo Glocal

Korisnik Programa Angažovanje za jednakost, Kosovo Glocal realizovao je projekat naslovljen Proaktivni mediji za prava LGBTI, sa ciljem da se podigne svest o političkoj, društvenoj i kulturnoj stvarnosti LGBTI osoba na Kosovu u pravcu njihove inkluzije u kosovsko društvo, kroz sledeće ciljeve:

Praćenje rada kosovskih institucija i primena zakona koji utiču na blagostanje LGBTI osoba, radi podizanja svesti u društvu o tome da su prava LGBTI osoba ljudska prava i pozivati državne institucije Kosova i druge aktere na odgovornost pred javnošću;

Podizanje sveti među društvenim i kulturnim akterima o njihovoj ulozi u unapređivanju prava LGBTI zajednice;

Aktivna uloga u prijavljivanju upotrebe diskriminacione terminologije među političkom klasom Kosova.

Projekat je počeo sa realizacijom aprila 2017. godine, a završen je decembra 2018. god. i obuhvatio je celo Kosovo. Kosovo Glocal je napravio dokumentarni film od 4 epizoda u vezi sa LGBTI paradom u Prištini. Film se može pogledati ovde.

Kosovo Glocal je objavio jedan monograf u vezi sa problemima LGBTI zajednice na Kosovu. Monograf se može pronaći ovde.

Klubi Dëshira

Korisnik Programa Angažovanje za jednakost, Klubi Dëshira realizovao je projekat naslovljen Povećanje učešća lica sa umnim poremećajem u zapošljavanju i samozapošljavanju, sa ciljem da se poveća učešće lica sa invaliditetom u društvu kroz unapređenje njihovih radnih veština putem obuke i praktičnog rada, kroz sledeće ciljeve:

Razvoj kapaciteta za rad i samozapošljavanje za 195 lica sa umnim poremećajem;

Unapređenje stepena informisanosti kod predstavnika službi za zapošljavanje i privatni preduzeća o zapošljavanju lica sa umnim poremećajem;

Sprovođenje kampanje zalaganja za prava lica sa umnim poremećajem i stvaranje konstruktivnog dijaloga između vladinih institucija i kosovskog parlamenta.

Projekat je počeo sa realizacijom aprila 2017. godine, a završen je februara 2018. god. i obuhvatio je opštine Priština, Mitrovica, Đakovica, Prizren, Uroševac i Gnjilane.

Handikos Mitrovica

Korisnik Programa Angažovanje za jednakost, Handikos Mitrovica realizovao je projekat naslovljen Osnaživanje lica sa invaliditetom kroz podizanje svesti o njihovom pravu svojine, sa ciljem da se zagovara i promoviše pravo svojine lica sa invaliditetom bez obzira na rod, kroz sledeće ciljeve:

Lica sa invaliditetom i članovi njihove porodice stiču znanje o svom pravu na nasledstvo i svojinu;

Upućivanje preporuka relevantnim institucijama za inkluziju LI bez obzira na rod.

Projekat je počeo sa realizacijom aprila 2017. godine, a završen je novembra 2017. god. i obuhvatio je opštine Mitrovica, Vučitrn i Srbica.

AVOKO

Korisnik Programa Angažovanje za jednakost, AVOKO realizovao je projekat naslovljen Postupaj pametno, sa ciljem da se poveća učešće u cilju jačanja i unapređenja integracije mladih, kroz sledeće ciljeve:

Izraditi Akcioni plan za mlade i preporuke za primenu Strategije i Akcionog plana za sprečavanje nasilnog ekstremizma za opštinu Dragaš;

Organizovati medijsku kampanju u školama i izolovanim naseljima u opštini Dragaš o pozitivnim alternativama za mlade kroz povećanje učešća mladih u socio-ekonomskim i kulturnim aktivnostima.

Projekat je počeo sa realizacijom aprila 2017. godine, a završen je decembra 2017. god. i obuhvatio je opštinu Dragaš. AVOKO je izradio akcioni plan koji je usvojila opština Dragaš.

Dokufest

Korisnik Programa Angažovanje za jednakost, Dokufest realizovao je projekat naslovljen Film i činjenični mediji protiv ekstremizma, sa ciljem da se podigne svest i ojača imunitet zajednice na nasilni ekstremizam, kroz sledeće ciljeve:

Prikazivanje filmova o nasilnom ekstremizmu u četiri regionalne srednje škole. Nakon prikazivanja filmova, nastavnici bi učili o posredovanju u diskusijama primenom propratnog vodiča za diskusiju koji obezbeđuje DokuFest;

Izgraditi kapacitet najmanje 12 mladih ljudi radi sticanja sposobnosti da se film i vizuelno prepričavanje priča koristi za stvaranje niza video dokumentaraca sa ljudskim interesom koji su usredsređeni na mlade na koje utiče ekstremizam preko društvenih medija;

Obučeni novinari održavaju obuku o prepričavanju priča, dok Dokufest održava obuku o upotrebi kamere, audio zapisa i post produkcijske opreme za produciranje zanimljivih priča.

Projekat je počeo sa realizacijom aprila 2017. godine, a završen je februara 2018. god. i obuhvatio je opštine Elez Han, Vitina, Gnjilane, Prizren, Suva Reka, Đakovica i Priština.

Kroz Dokufest mladih su realizovali 15 dokumentarnih filmova sa fokusom na nasilan ekstremizam. Filmovi se mogu pogledati ovde.

Centar za istraživanje bezbednosne politike – SPRC

Korisnik Programa Angažovanje za jednakost, SPRC realizovao je projekat naslovljen Promovisanje angažovanja građanskog društva u borbi protiv nasilnog ekstremizma na Kosovu, sa ciljem da se doprinese bezbednijem, demokratskom i prosperitetnom društvu kroz aktivno učešće građanskog društva u procesu kreiranja politike i odlučivanja na Kosovu, kroz sledeće ciljeve:

Jačanje kapaciteta OGD, mladih aktivista, medija, lokalnih i nacionalnih organa radi obezbeđivanja podrške za delotvornu primenu vladine strategije i akcionog plana za sprečavanje nasilnog ekstremizma;

Doprinos u pravcu primene Nacionalne strategije i Akcionog plana za sprečavanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi ka terorizmu;

Pomaganje konstruktivne saradnje između zajednica, lokalnih organa vlasti i bezbednosnih službi radi rešavanja i reagovanja na ključne uzroke i posledice nasilnog ekstremizma.

Projekat je počeo sa realizacijom decembra 2016. godine, a završen je novembra 2017. god. i obuhvatio je opštinu Gnjilane, Kačanik, Mitrovica, Peć i Uroševac.

SPRC je objavio jedan izveštaj o istraživanju naslovljen „Činioci koji utiču na radikalizaciju i nasilni ekstremizam; pouke iz Peći, Mitrovice, Gnjilana, Uroševca i Kačanika“. Izveštaj se može pronaći ovde.

Sbunker

Korisnik Programa Angažovanje za jednakost, Sbunker realizovao je projekat naslovljen Borba protiv nasilnog ekstremizma kroz „Program kritičkog razmišljanja“, sa ciljem da se izgrade i kultivišu alternativni i protivnički stavovi kod mladih lidera i kreatora mišljenja stavovima koje promovišu organizacije koje promovišu nasilni ekstremizam, kroz sledeće ciljeve:

Jačanje kapaciteta 250 omladinaca koji su lideri u stavovima u svom okruženju za kritičko razmišljanje i javni angažman radi borbe protiv ekstremizma kroz niz predavanja, publikacija i pisanih dela kroz mrežu društvenih medija;

Dodatno jačanje kapaciteta 14 mladih studenata koji učestvuju u predavanjima i stažiraju u Sbunker-u;

Podizanje svesti 600 univerzitetskih studenata na celom Kosovu o rizicima ekstremističkih ideologija kroz prikazivanje filma, donacije knjige i izlaganja uglednih ličnosti, kao i umrežavanje i javni angažman u Sbunker-u;

Podizanje svesti hiljada mladih širom Kosova o uzrocima, posledicama i rešenjima za problem nasilnog ekstremizma kroz objavljivanje pisanih dela na platformi Sbunker-a i u društvenim medijima.

Projekat je počeo sa realizacijom decembra 2016. godine, a završen je novembra 2017. god. i obuhvatio je celo Kosovo.