DOBITNICI GRANTOVA FOND ZA BRZI ODGOVOR PROGRAMA E4E

Dobitnici grantova Fond za Brzi Odgovor su:

Centar za obrazovanje i razvoj zajednice – CECD Friends

 • 20.decembar 2015
 • Naslov Projekta: Dečaci i muškarci, deo rešenja – Pokažite da ste protiv nasilja
 • Sedište Organizacije: Mitrovica
 • Lokacija Projekta: Mitrovica Jug i Sever, Vučitrn, Srbica
 • Trajanje Projekta: 1,5 mesec (20. novembra – 31. decembra 2015. godine)
 • Tema: Osnaživanje žena podizanjem svesti o imovinskom pravu žena
 • Svrha Projekta: Podizanje svesti građana i nadležnih institucija o ekonomskim i socijalnim beneficijama koje donosi jednak tretman žena u ostavini.

Institut za kvalitetna istraživanja, analize i obuku – iChat

 • 16.novembar 2015
 • Naslov projekta: Izmena i dopuna Administrativnog uputstva br. 10/2010 o volonterskom radu mladih
 • Sedište Organizacije: Priština
 • Lokacija Projekta: Celo Kosovo
 • Trajanje Projekta: 1,5 mesec
 • Tema: Proširenje učestvovanja omladine
 • Svrha Projekta: Izmena i dopuna Administrativnog uputstva br. 10/2010 o volonterskom radu mladih.