Gratë në vendimarrje

08/03/2019

Sporti per te Gjithe DOKUMENTAR

21/01/2019

Sporti per te Gjithe

21/01/2019

Të Drejtat e Barabarta në Pronë Dokumentar POLIS

24/05/2018

Support to the Mainstreaming Disability into Development Processes

24/10/2018

Ndërmarrësia e Grave Women's Entrepreneurship

11/10/2018

Personat LGBTI janë pjesë e familjeve tona dhe do të jenë gjithmonë

11/10/2018

Promo spot Ženska imovinska prava

11/10/2018

Shkolla për të gjithë

11/10/2018

Si diskriminohen gratë në tregun e punës

12/10/2018

Sistem i keqedukimit - System of miseducation

12/10/2018

Qielli Po Hapet 4

12/10/2018

Qielli Po Hapet 3

12/10/2018

Qielli Po Hapet 2

12/10/2018

Qielli Po Hapet 1

12/10/2018

Prizreni një qytet pa pengesa - Prizren grad bez prepreka

11/10/2018

Korrupsioni në Edukim

11/10/2018

Job Shadow Day

11/10/2018

Portretizimi i vajzave dhe grave në tekste shkollore

11/10/2018

Gjuha diskriminuese në tekstet shkollore

11/10/2018

Gratë në tregun e punës - Women in the workforce

10/10/2018