PODIZANJE SVESTI GRAĐANA I UĆEŠČU U SISTEMU PRAVOSUDA

Počevši od meseca februara 2013. godine, Centar za obuku i resurse u zastupanju (ATRC) sprovodi projekat Agencije Ujedinjenih Nacija za međunarodni razvoj (USAID) o pristupu pravosuđu sa nazivom “Podizanje svesti građana i učešće u sistemu pravosuđa”, u okviru programa Forward USAID-a.

Cilj projekta je povećanje pristupa građana Kosova u sistemu pravosuđa izlažući lokalne organizacije u generalni sudski sistem i u izazovima i mogućnostima za poboljšano funkcionisanje udova kao i u pružanju pravosuđa u sudovima na lokalnom nivou; i povećanje javne svesti, kao i povećanju poverenja građana u sistemu pravosuđa u cilju većeg broja učešća građana u diskusijama da na efikasan i pro-aktivan način podrže napore institucija sektora sistema pravosuđa i civilnog društva za povećanje transparentnosti, borbe protiv korupcije, i da se obezbedi pravedan pristup u pravosuđu između pravedne, transparente i efikasne administracije pravde na Kosovu.

Ovaj cilj će se postići davanjem grantova u dva nivoa. Organizacijama koje će realizovati:

  1. Projekte za nadgledanje sudova, koje imaju za cilj poboljšanje odnosa sud- zajednica, i
  2. Projekte za podizanje javne svesti i njihovo postizanje, koje imaju za cilj borbu protiv korupcije i povećanje transparentnosti i pravičnosti između institucija pravnog sektora na Kosovu.

Dobitnici grantova koji se finansiraju kroz ovaj projekat očekuje se da će:

  • Podići svest građana i njihovo učešće u sistemu pravosuđa
  • Povećati opšti broj članova zajednice koja je angažovana na inicijativama nadgledanja u sudu
  • Koristiti prikupljane podatke kroz nadgledanje suda radi preporučivanja poboljšanja i / ili menjanja advokata
  • Povećati znanja lokalnim zajednicama u vezi sa njihovim lokalnim sudovima
  • Povećati opšti broj članova zajednice u borbi protiv korupcije i da će povećati transparentnost i pravičnost između institucija pravnog sektora na Kosovu;
  • Adresirati osetljiva pitanja polova i manjina u aktivnostima nadgledanja sudova i inicijativa za podizanje javne svesti.

Tokom sprovođenja projekta, ATRC će pružiti podršku kroz pod-grantove za do 40 lokalnih organizacija za obavljanje aktivnosti nadgledanja sudova i za aktivnosti podizanja javne svesti i njihovog postizanja. Do 32 lokalnih organizacija će biti podržano u aktivnostima nadgledanja sudova dok će do osam lokalnih organizacija biti podržano u aktivnostima podizanja javne svesti i kontaktiranja istih.

Da bi se postigao maksimalan efekat, ATRC će pružati kontinuiranu asistenciju i tehničku podršku za korisnike grantova o pitanjima koja se odnose na njihove projekte i na organizaciono upravljanje. Dobitnici grantova, posebno ni koji imaju dovoljno iskustva ili interne kapacitete, biće podržani kroz kontinuiranu pomoć od strane ATRC-a, u sprovođenju projekata.