Reforma Imovinskih Prava

USAID-ov Program za imovinska prava u saradnji sa E4E programom 12. aprila je organizovao okrugli sto za zainteresovane OCD o reformama imovinskih prava koje se razvijaju na Kosovu kao deo implementacije Nacionalne strategije za imovinska prava. Ako niste imali mogućnosti da prisustvujete u okruglom stolu, možete slušati diskusije na ovom linku: Nacionalne Strategije za Imovinska Prava