Obavestenje – Fond za brzi odgovor

PROGRAM ANGAŽOVANJE ZA JEDNAKOST (E4E)
Kooperativni sporazum Br: AID-167-A-15-00001

Fond za brzi odgovor
Poziv za prijave (PZP)

Datum objavljivanja: Ponedeljak, 26. februar 2018. god
Datum roka za podnošenje: četvrtak, 30. april 2020. god u 16:00h
Lokacija za podnošenje aplikacija: elektronski: [email protected]

Poštovani podnosioci prijava,

Centar za obuku i resurse za zastupanje – ATRC, implementacioni partner za program USAID-a „Angažovanje za Jednakost“ – E4E, traži prijave od kvalifikovanih kosovskih nevladinih organizacija – NVO za Fond za brzi odgovor:

Grantovi će se dodeljivati za pet tematskih oblasti detaljnije datih u sledećem odeljku:

 • Žene u upravljanju i ekonomiji;
 • Osnaživanje žena kroz povećanu svest o imovinskim pravima žena;
 • Povećana zaštita i svest o pravima ugroženog stanovništva.
 • Proširenje učešća osoba sa invaliditetom (OsI);
 • Proširenje učešća mladih.

USAID/ATRC namerava da Programom E4E finansira nekoliko grantove koje će biti dodeljene podnosiocima prijave koji odgovore na ovaj PZP. Dodela svih grantova biće izvršena u skladu sa važećim propisima koji slede u nastavku:

 • ADS 303
 • ADS 303 Obavezne standardne odredbe za nevladine dobitnike koje nisu iz SAD
 • 48 CFR 31.2 (za profitne organizacije)

Fond za brzi odgovor predstavlja jedinstveni otvoreni poziv, ponovo pokrenut u februar 2018. godine, a koji prihvata prijave do 30. aprila 2020. god.

Ka odgovor na ovaj PZP, predviđa se da program E4E dodeli:

 • Višestruka raspodela sredstava iz Fonda za brzi odgovor za svih pet tematskih oblasti može dostići i do 25.000 $.

O predloženim budžetima će se pregovarati na osnovu opsega programa koji predloži korisnik granta.

Pobednički projekti imaće različite vremenske okvire realizacije ali se moraju privesti kraju do novembra 2020.

Sveobuhvatan i detaljan Paket PZP-a (koji obuhvata potpuni Obrazac prijave, Obrazac budžeta, i Smernice predloga troškova) može se dobiti od ATRC-a na sledećim adresama:

 • Elektronska verzija celog ZPP može se preuzeti sa: advocacy-center.org;
 • Primerci na CD-u se mogu dobiti od ATRC-a u ul. Gazmend Zajmi br. 20, Priština, Kosovo;
 • [email protected].

Prijave se mogu podneti do 30. aprila 2020. god. Elektronski primerak se podnosi pre isteka roka.

PZP sadrži sve informacije koje su potrebne da bi se apliciralo za grant, međutim, pitanja o ovom PZP treba da se podnesu na sledeću adresu:

Pažnja: E4E Osoblje
ATRC kancelarija: Ul. Gazmend Zajmi No.20, Priština, 10000, Kosovo
Tel. u kancelariji: 038 244 810
E-mail: [email protected]