Program Image

Me demokraci pjesëmarrëse për një Kosovë pa radikalizim

31.05.2018

Në kuadër të projektit “Me Demokraci Pjesëmarrëse për një Kosovë pa Radikalizim” i cili mbështetet nga GCERF, ATRC sot nënshkroi marrëveshjet me organizatat e saj partnere. Konsorciumi udhëhiqet nga ATRC dhe implementohet në partneritet me: KIPRED, BIRN, SPRC, KCBS dhe D+. Misioni i Konsorciumit është të kontribuojë në zvogëlimin e motiveve dhe nxitjeve për radikalizim, të cilat mund të çojnë në ekstremizëm të dhunshëm.