Rundi I

31 gusht 2015 – ATRC nënshkroi marrëveshjet me gjashtë organizata joqeveritare lokale,
fituese në Rundin e parë të Granteve për Programin Angazhimi për Barazi (E4E),
që implementohet nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC) dhe përkrahet nga Agjencia e
Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

Fituesit e granteve në këtë rund janë:

Qendra Kosovare për Përkrahje të Bizneseve

 • Titulli i Projektit :Ndryshimi i Kosovës përmes fuqizimit të grave
 • Lokacioni i Organizatës: Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit: Drenas, Kamenicë dhe Rahovec
 • Kohëzgjatja e Projektit : 18 muaj
 • Tema : Gratë në qeverisje dhe ekonomi
 • Qëllimi i projektit: Fuqizimi socio-ekonomik i grave në tri komuna: Drenas, Rahovec dhe Kamenicë.

Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike – ACDC

 • Titulli i projektit: Rritja e vetëdijësimit publik për të drejtat pronësore të grave në Kosovën Veriore
 • Lokacioni i Organizatës : Mitrovicë Veriore
 • Lokacioni i Projektit : Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq
 • Kohëzgjatja e Projektit : 12 muaj
 • Tema : Fuqizimi i grave përmes ngritjes së vetëdijes për të drejtat pronësore të grave
 • Qëllimi i projektit: Fuqizimi i grave në Kosovën veriore përmes rritjes së vetëdijes për të drejtat pronësore të grave dhe avokimit, për themelimin e mekanizmave lokal për sigurimin e barazisë gjinore.

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese – BIRN

 • Titulli i projektit: Fuqizimi i grave për të kërkuar të drejtat e tyre trashëgimore
 • Lokacioni i Organizatës : Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit : Në tërë Kosovën
 • Kohëzgjatja e Projektit : 12 muaj
 • Tema : Fuqizimi i grave përmes ngritjes së vetëdijes për të drejtat pronësore të grave
 • Qëllimi i projektit: Të ngrihet vetëdijesimi tek gratë në Kosovë lidhur me të drejtat e tyre trashëgimore dhe pronësore

Qendra për Barazi dhe Liri për Komunitetin LGBT në Kosovë – CEL

 • Titulli i projektit: Përfshirja e komunitetit LGBT në Kosovë
 • Lokacioni i Organizatës : Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit : Në tërë Kosovën
 • Kohëzgjatja e Projektit : 20 muaj
 • Tema : Rritja e mbrojtjes dhe vetëdijësimit për të drejtat e komunitetit LGBT
 • Qëllimi i projektit: Të përmirësohet pozita e komunitetit LGBT në Kosovë dhe të rritet niveli i mirëkuptimit tek popullsia e përgjithshme.

CREATE

 • Titulli i projektit: Gratë RAE në qeverisje dhe ekonomi
 • Lokacioni i Organizatës : Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit : Mitrovicë e Jugut, Fushë Kosovë, Gjakovë, Prizren, Pejë, Ferizaj dhe Graçanicë.
 • Kohëzgjatja e Projektit : 12 muaj
 • Tema : Gratë në qeverisje dhe ekonomi
 • Qëllimi i projektit: Pjesëmarrje më e barabartë të grave Rome, Ashkali dhe Egjiptiane në sferat politike dhe ekonomike të shoqërisë në nivel të familjes, komunitetit, komunës dhe nivelit kombëtar.

Lëvizja FOL

 • Titulli i projektit: Përfshirja e të rinjve në promovimin e luftës kundër korrupsionit në sistemin arsimor në Kosovë
 • Lokacioni i Organizatës : Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit : Prishtinë, Gjakovë, Mitrovicë, Ferizaj dhe Podujevë.
 • Kohëzgjatja e Projektit : 24 muaj
 • Tema : Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve
 • Qëllimi i projektit: Parandalimi dhe minimizimi i korrupsionit në sistemin arsimor në Kosovë përmes përfshirjes dhe aktivizimit të rinisë

Urojmë të gjithë fituesit dhe i inkurajojmë të tjerët të vazhdojnë të aplikojnë për grantet e programit E4E !