PËFITUESIT E FONDIT PËR REAGIM TË SHPEJTË TË PROGRAMIT E4E

Përfituesit e granteve Fondi për Reagim të Shpejtë janë:

Qendra për Edukim dhe Zhvillim të Komunitetit – CECD Friends

 • 20 nëntor, 2015
 • Titulli i Projektit: Djemtë dhe burrat, pjesë e zgjidhjes – Tregoni se jeni kundër dhunës
 • Lokacioni i Organizatës: Mitrovicë
 • Lokacioni i Projektit: Mitrovicë jug dhe veri, Vushtrri, Skënderaj
 • Kohëzgjatja e Projektit: 1.5 muaj (20 nëntor – 31 dhjetor 2015)
 • Tema: Fuqizimi i grave përmes rritjes së vetëdijësimit rreth të drejtave pronësore të grave
 • Qëllimi i projektit: Rritja e vetëdijes se qytetarëve dhe institucioneve përgjegjëse rreth përfitimeve ekonomike dhe sociale që vijnë nga trajtimi i barabartë i grave në trashëgiminë pronësore.

Instituti për Cilësor për Hulumtime Analiza dhe Trajnime – iChat

 • 16 nëntor, 2015
 • Titulli i Projektit: Plotësim ndryshimi i udhëzimit administrativ Nr.10/2010 për punën vullnetare të të rinjëve
 • Lokacioni i Organizatës: Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit: Kosovë
 • Kohëzgjatja e Projektit: 1.5 muaj (16 nëntor – 31 dhjetor 2015)
 • Tema: Zgjerimi i pjesëmarrjes së rinjëve
 • Qëllimi i projektit: Të plotësohet dhe ndryshohet udhëzimi administrativ Nr. 10/2010 për punën vullnetare të të rinjëve në Kosovë.