Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim

Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC) bazohet në besimin se qytetari i informuar është çelësi i një shoqërie demokratike, siç edhe po mundohet të jetë Kosova. Me bazë në Prishtinë, ATRC trajnon dhe asiston organizatat jo qeveritare (OJQ) në Kosovë për të profesionalizuar punën e tyre, për të artikuluar kërkesat e tyre dhe për të nxitur strukturat qeveritare për ndryshime.

  • KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT- KËRKESË PËR OFERTË

    Numri i referencës: 02/2019

    Apliko tani
  • Shpallje – Fondi për Reagim të Shpejtë

    Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC), në cilësinë e partnerit implementues të Programit të USAID-it Angazhimi për Barazi (E4E), fton organizatat e kualifikuara joqeveritare (OJQ-të) kosovare të parashtrojnë aplikacionet e tyre në Fondin për Reagim të Shpejtë.

    Apliko tani
Galeria