Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim

Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC) bazohet në besimin se qytetari i informuar është çelësi i një shoqërie demokratike, siç edhe po mundohet të jetë Kosova. Me bazë në Prishtinë, ATRC trajnon dhe asiston organizatat jo qeveritare (OJQ) në Kosovë për të profesionalizuar punën e tyre, për të artikuluar kërkesat e tyre dhe për të nxitur strukturat qeveritare për ndryshime.

  • Shpallje – EKSPERT/E PËR SHKRIMIN E RAPORTIT MONITORUES

    ATRC në kuadër të Projektit “Combat Hate in Kosova” (shq. “Luftimi i Urrejtjes në Kosovë”) mbështetur nga Ambasada Holandeze në Kosovë.

    Apliko tani
  • TERMAT E REFERENCËS – Ekspert për hartimin e Planit të Komunikimit

    ATRC në kuadër të Projektit "Luftimi i Urrejtjes në Kosovë" i mbështetur nga Ambasada e Holandës në Kosovë kërkon një ekspert të komunikimit për hartimin e planit të integruar të komunikimit.

    Apliko tani
Galeria