Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim

Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC) bazohet në besimin se qytetari i informuar është çelësi i një shoqërie demokratike, siç edhe po mundohet të jetë Kosova. Me bazë në Prishtinë, ATRC trajnon dhe asiston organizatat jo qeveritare (OJQ) në Kosovë për të profesionalizuar punën e tyre, për të artikuluar kërkesat e tyre dhe për të nxitur strukturat qeveritare për ndryshime.

  • Vend Pune – Financier/e të projektit

    ATRC në kuadër të projektit “Me Demokraci Pjesëmarrëse per nje Kosovë pa Radikalizim”, fton kandidatët e interesuar të aplikojnë për pozitën e “Financierës/it të Projektit”.

    Apliko tani
  • Shpallje – PROGRAMI ANGAZHIMI PËR BARAZI (E4E) – Rundi VII

    Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC), në cilësinë e partnerit implementues të Programit të USAID-it Angazhimi për Barazi (E4E) fton organizatat e kualifikuara joqeveritare (OJQ-të) kosovare të parashtrojnë aplikacionet e tyre që të:

    Apliko tani
Galeria